Firmaliiga 2004 sügis reglement


Võistlustel järgitakse EBL kehtivaid võistlusmäärusi.

Võistlus on händikäpiga.

Võistkonnad mängivad kõik ühes liigas, kusjuures võistlejate tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: (200-keskm)X0,8. Maksimumhändikäpiks on 56 punkti. Seega näiteks 150 p.-se keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (200-150) X 0,8 = 40 punkti iga mängu kohta.

Võistlejatel, kellel on olemas EBL ( Eesti Bowlingu Liidu) ametlik võistluskeskmine, võetakse aluseks keskmine seisuga 01.09.2004. Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse kuni liiga lõpuni maksimumhändikäp. Kui puudub mõni mängija, kellel pole EBL võistluskeskmist või kes pole käesoleval liigahooajal veel antud meeskonna koosseisus mänginud, arvestatakse tema punktisummaks koos händikäpiga 130 p.

 

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat, kusjuures vähemalt üks mängija peab olema naine või kuni 17. a-ne juunior. Võistlejate töötamine esindatavas firmas ei ole kohustuslik. Võistlussarja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus.

Võistkonna registreerimine võistkonna ja liikmete nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni 20-nda veebruarini 2004 Perona bowlingusaalis Metsa 13a, Pärnu Tel (044) 20410 või meili teel raivo@peronabowling.ee. Kohtunike kogu on koosseisus: Raivo Tamm, Mirjam Lank ja Piret Uibu.

 

Kuna võistkondade arv peab olema 6-ga jaguv, on kohtunike kogul õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi. Registreerunud võistkonna mitteilmumisel on võimalik ka hilisem liitumine Liigaga. Ettenähtud mängupäeval mitteilmunud võistkond vastutab 750.- krooni ulatuses.

 

Vooru osavõtutasu on 750.- krooni võistkonna kohta. Osavõtutasu sisaldab võistluste korralduskulusid ja auhinnafondi. Paremaid võistkondi ja üksikmängijaid autasustatakse rahaliste auhindade, karikate ja meenetega. Võistlused toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kell 19:00 Perona Bowlingusaalis Metsa 13a, Pärnus, kusjuures varem mängivad nõrgema asetusega võistkonnad ja. Esimesel etapil alagrupid loositakse.

Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel ja saalis.

 

1.voor 23.02 - 04.03. 2004

2.voor 08.03 - 18.03. 2004

3.voor 22.03. - 01.04. 2004

4.voor 05.04.- 15.04. 2004

5.voor 19.04 - 29.04. 2004

6.voor 03.05. - 13.05. 2004

 

 

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 6 võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast iga lõppenud etappi.

Võistkonnad mängivad igas voorus 5 minimatshi oma alagrupi võistkondadega punktisumma peale. Matshi võit annab ühe punkti, viigi korral saavad mõlemad 0,5 punkti. Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud, ärajäänud (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija Eesti Bowlingu Liidu hetkekeskmist.

Kui võistkond mängib teisel korral 2-kesi, lahutatakse võistkonna punktisummast 10 punkti, 3-ndal korral 20 punkti jne. Võitkonnast peab korraga kohal olema vähemalt 2 mängijat.

Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade keskmist koos händikäpiga, kui see on sama, siis puhast keskmist (ilma händikäpita) ja kui ka see on sama, siis otsustab loos.

Matshid toimuvad Ameerika mänguviisis, 2 võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne.

 

Lõplikus individuaalses paremusjärjestuses osalevad võistlejad, kes on mänginud vähemalt 2/3 sarjadest (20 sarja), kusjuures arvestust peetakse keskmise punktisumma järgi koos händikäpiga. Kui mõnel etapil puudub mõni võistkond ja vastasele märgitakse loobumisvõit, arvestatakse mäng mängituks kõigile vastasvõistkonna liikmetele, kes sel etapil osalesid. Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised).

Radade vahetus pärast igat matshi vastavalt võistluskaartidele. Soojendus 10 min enne esimese matshi algust. Võistluste jooksev seis (mehed, naised, võistkonnad) avaldatakse Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja Perona bowlingusaalis.

 

Kohtunike kogu otsusega võib võistlejate händikäppi korrigeerida, kui selleks laekub kirjalik ettepanek mõne käesolevas Firmaliigas osalevalt võistkonnalt ja see on allkirjastatud vähemalt kolme liikme poolt. Sel juhul vaadatakse ettepanek läbi hiljemalt kolme ööpäeva jooksul peale ettepaneku laekumist. Otsus tehakse ettepaneku tegijale ja vaidlusalusele mängijale teatavaks kirjalikult. Otsus hakkab kehtima otsuse tegemisele järgnevast etapist. Põhikriteeriumiks händikäpi korrigeerimisel on võistleja viimase 6 kuu võistluskeskmise märgatav erinevus EBL poolt avaldatavast võistluskeskmisest, kus arvestatakse viimast 150 mängu.

Händikäp jääb muutumatuks kogu hooajaks, välja arvatud eelnimetatud vaidlusalustel juhtudel. Kõigi EBL võistluskeskmist omavate mängijate keskmised on kättesaadavad Perona Bowlingusaalis ja väljastatakse vajadusel meili teel.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee