Pärnu Firmaliiga kevad/2005 reglement


 

Võistlustel järgitakse EBL kehtivaid võistlusmäärusi. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 6 etappi + finaalvoor (26-le paremale võistkonnale)

 

Händikäp

Võistkonnad mängivad kõik ühes liigas, kusjuures võistlejate tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: (200-keskm)X0,8. Maksimumhändikäpiks on 56 punkti. Seega näiteks 150 p.-se keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (200-150) X 0,8 = 40 punkti iga mängu kohta. Võistlejatel, kellel on olemas EBL ( Eesti Bowlingu Liidu) ametlik võistluskeskmine, võetakse aluseks keskmine seisuga 01.02.2005. Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse kuni liiga lõpuni maksimumhändikäp. Kui puudub mõni mängija, kellel pole EBL võistluskeskmist või kes pole käesoleval liigahooajal veel antud meeskonna koosseisus mänginud, arvestatakse tema punktisummaks koos händikäpiga 130 p.

 

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat, kusjuures vähemalt üks mängija peab olema naine või kuni 17. a-ne (k.a.) juunior. Võistlejate töötamine esindatavas firmas ei ole kohustuslik. Võistlussarja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Maksimaalselt võib ühe vooru kestel võistkonnas mängida 5 mängijat (mängijate vahetus on lubatud sarjade vahel).

Võistkonna registreerimine võistkonna ja liikmete nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni 25-nda veebruarini 2005 Perona bowlingusaalis Metsa 13a, Pärnus Tel 44 20 410 või meili teel raivo@peronabowling.ee. Kohtunike kogu on koosseisus: Raivo Tamm, Moonika Tamson ja Jaanus Jaanimägi

 

Kuna võistkondade arv peab olema 6-ga jaguv, on kohtunike kogul õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi. Registreerunud võistkonna mitteilmumisel on võimalik ka hilisem liitumine Liigaga. Ettenähtud mängupäeval mitteilmunud võistkond vastutab 750.- krooni ulatuses.

Vooru osavõtutasu on 750.- krooni võistkonna kohta. Finaalvooru osavõtutasu on 450 kr võistkonna kohta. Finaalvoorus tasutakse osavõtutasu 1 kord s.t. võistkonna edasipääsemisel järgmisesse finaalringi osavõtutasu ei maksta. Tasu sisaldab võistluste korralduskulusid ja auhinnafondi. 10 parimat võistkonda ja üksikmängijaid (meeste ja naiste arvestuses) autasustatakse rahaliste auhindade, karikate ja meenetega. Võistlused toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kell 19:00 Perona Bowlingusaalis Metsa 13a, Pärnus, kusjuures varem mängivad nõrgema asetusega võistkonnad. Esimeseks vooruks alagrupid loositakse. Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel ja saalis.

 

1.voor 28.02 - 10.03. 2005

2.voor 14.03 - 24.03. 2005

3.voor 28.03 - 07.04. 2005

4.voor 11.04 - 21.04. 2005

5.voor 25.04 - 05.05. 2005

6.voor 09.05 - 19.05. 2005

 

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 6 võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast iga lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igas voorus 5 minimatshi oma alagrupi võistkondadega punktisumma peale. Matshi võit annab ühe punkti, viigi korral saavad mõlemad 0,5 punkti. Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud, ärajäänud (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija Eesti Bowlingu Liidu hetkekeskmist. Võistkonnast peab korraga kohal olema vähemalt 2 mängijat. Kui võistkond mängib teist korda 2-kesi, lahutatakse võistkonna punktisummast 10 punkti, 3-ndal korral 20 punkti jne.

Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade keskmist koos händikäpiga, kui see on sama, siis puhast keskmist (ilma händikäpita) ja kui ka see on sama, siis otsustab loos. Matshid toimuvad Ameerika mänguviisis, 2 võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne. Radade vahetus pärast igat matshi vastavalt võistluskaartidele. Soojendus 10 min enne esimese matshi algust.

 

Finaalvoor.

 

Põhiturniiri paremusjärjestuse põhjal jagatakse võistkonnad 6-de finaalgruppi:

A. Kohad 1 kuni 4 (+ 2 paremat eelmisest ringist) Teisip. 31.mai

B. Kohad 5 kuni 8 (+ 2 paremat eelmisest ringist) Esmasp. 30.mai

C. Kohad 9 kuni 12 (+ 2 paremat eelmisest ringist) Neljap. 26.mai

D. Kohad 13 kuni 16 (+ 2 paremat eelmisest ringist) Kolmap. 25.mai

E. Kohad 17 kuni 20 (+ 2 paremat eelmisest ringist) Teisip. 24.mai

F. Kohad 21 kuni 26 Esmasp. 23.mai

 

Kõik finaalgrupid mängivad 5 minimatshi (grupisiseselt kõik - kõigiga läbi), 2 paremat pääsevad edasi järgmisesse finaalgruppi, ülejäänud võistkonnad paigutatakse lõplikus turniiritabelis vastavalt finaalitulemustele. Võidupunktide arvestamise alus on analoogiline põhiturniiriga. Põhiturniiri tulemusi finaalvooru kaasa ei võeta.

Händikäp lisatakse samadel alustel nagu põhiturniiril, kõik finaalvoorus osalejad peavad olema mänginud ka põhiturniiril (uute mängijate lisamine ei ole lubatud), mängida saab minimaalselt kahekesi (ühe mängija keskmisega).

 

Individuaalarvestus

Lõplikus individuaalses paremusjärjestuses arvestatakse ainult põhiturniiri tulemusi. Arvesse lähevad võistlejad, kes on mänginud vähemalt 2/3 sarjadest (20 sarja), kusjuures arvestust peetakse keskmise punktisumma järgi koos händikäpiga. Kui mõnes voorus puudub mõni võistkond ja vastasele märgitakse loobumisvõit, arvestatakse mäng mängituks kõigile vastasvõistkonna liikmetele, kes selles voorus osalesid. Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised).

 

 

Võistluste jooksev seis (mehed, naised, võistkonnad) avaldatakse Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja Perona bowlingusaalis.

Kohtunike kogu otsusega võib võistlejate händikäppi korrigeerida, kui selleks laekub kirjalik ettepanek mõne käesolevas Firmaliigas osalevalt võistkonnalt ja see on allkirjastatud vähemalt kolme liikme poolt. Sel juhul vaadatakse ettepanek läbi hiljemalt kolme ööpäeva jooksul peale ettepaneku laekumist. Otsus tehakse ettepaneku tegijale ja vaidlusalusele mängijale teatavaks kirjalikult. Otsus hakkab kehtima otsuse tegemisele järgnevast etapist. Põhikriteeriumiks händikäpi korrigeerimisel on võistleja viimase 6 kuu võistluskeskmise märgatav erinevus EBL poolt arvutatavast võistluskeskmisest, kus arvestatakse viimast 150 mängu. Händikäp jääb muutumatuks kogu hooajaks, välja arvatud eelnimetatud vaidlusalustel juhtudel. Kõigi EBL võistluskeskmist omavate mängijate keskmised on kättesaadavad Perona Bowlingusaalis ja väljastatakse vajadusel e-maili teel.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee