Üldkoosolek 23 märts 2015


Perona klubi erakorraline üldkoosolek 23 märts 2015

Protokollis Raivo Tamm

 

Päevakord:

 

1. Kvoorumi kontroll. Kuna tegemist on erakorralise üldkoosolekuga, siis on koosolek on otsustusvõimeline igasuguse osavõtu juures.

Kohal 17 klubiliiget, kvoorum koos. Toomase märkused teadmiseks võetud. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku kuu aja pärast. järgmiseks koosolekuks tehakse selgeks täpne klubiliikmete arv ja kvoorum.

2. Juhatuse ülevaade tehtud tööst möödunud majandusaastal. Võeti teadmiseks.

3. Majandusaasta aruande kinnitamine. Otsustati kinnitada tulemiga -101 €

4. Juhatuse ja presidendi valimised.

Ettepanek – 3 kuni 5 liiget: Toomas Talviste, Tiit Valdaru, Raivo Tamm. Järgmisel korralisel koosolekul kinnitame juhatuse valimised.

5. Klubi sportlik tegevus. Klubiaegadest osavõtt on rõõmustavalt aktiivne, niiet ehk jõuame nüüd pilootprojektina käivitada ka klubikarika. See oleks siis peaproov enne järgmist hooaega.

3 sarja, ümberviskamisega. Maksumus 7 € Raivo valmistab ette reglemendi

6. Muu klubiline tegevus.

Raivo tegi ettepaneku taastada Kihnu suvepäevade traditsioon, Võibolla sõidaks ka kuskile klubile külla, aga eks näis. Juuni esimene pool. 13-14 juuni. Piret paneb kokku eelarve ja siis saadetakse info laiali.

Klubi meistrikad- sügisel 2015.

7. Klubisärgid. Kiiremas korras tellitakse uue kujundusega klubisärgid, kus iga mängija nimi peal.

8. Klubi aastamaks järgmiseks hooajaks.

Ettepanek- liikmemaks 25 €, 45 € täiskasvanutele, noortele kuni 14 a 10 €. Kuni 1 sept-ni 10 €.

Koosolek 3 mai, klubimaksu tähtaeg 1 mai.

9 .Muud küsimused. Kutsutakse tagasi teise naaberklubisse rännanud liikmed.

10. Koosoleku lõpetamine.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee