Mittetulundusühingu PERONA BOWLING üldkoosoleku protokoll


 

 

MTÜ Perona Bowling üldkoosolek toimus pühapäeval, 10. jaanuaril 2016 algusega kell 11.00 „Perona Bowlingus“ (Metsa 13a, Pärnu linn)

 

Kohal olid: Raivo Tamm, Tiit Valdaru, Toomas Talviste, Hardi Dreier, Siim Jakobs, Andrus Artma, Argo Hanson, Jaak Uibu, Marge Artma, Doris Tõniste, Piret Liivaste, Priit Õispuu, Taimi Dreier, Piret Uibu, Mariel Uibu, Taimar Lank, Joosep Talviste, Tarvo Orav, Tauri Teevahi, Liina Rohi, Lysanne Mägi, Loviise Mägi, Riho Rüütel, Ago Kärner, Madis Kraskov, Riho Alliksoo, Ants Tormilind, Evelin Tormilind ja Taavi Allsalu.

 

Kohalolijate allkirjaleht lisatud käesolevale protokollile.

 

Kohal oli 29 MTÜ Perona Bowling liiget 40st ja koosolek oli põhikirja p 19 kohaselt seega otsustusvõimeline.

 

Koosolekut juhatas Toomas Talviste ja protokollis Raivo Tamm.

 

Päevakord:

1. Juhatuse aruanne 2015.aasta kohta

2. Klubi liikmemaksu suuruse määramine

3. Majandusaasta aruande kinnitamine

4. Revidendi/revisjonikomisjoni valimine

5. Klubi 2016 I poolaasta tegevuskava

 

KUULATI:

 

1. KUULATI: Võeti teadmiseks juhatuse aruanne tehtud tööst, ette kandis T. Talviste

 

2. KUULATI: T.Talviste ülevaade EVML-i liikmemaksust ja selle muutumisest 2015-2016 hooaja jooksul.

 

O T S U S T A T I : kehtestada liikmemaksuks 25 € liikme kohta hooajal, noortel kuni 14a. tasuta. Poolt 29 liiget, vastuhääli ei olnud.

 

3. KUULATI: T.Talviste andis ülevaate 2015.a majandusaasta aruandest.

 

O T S U S T A T I : Kinnitada aastaaruanne esitatud kujul.

 

4. O T S U S T A T I: Lükata revidendi määramine järgmisesse aastasse, ühtki soovijat revidendi kohuseid täitma ei ole.

 

5. O T S U S T A T I: Klubikarikas samadel alustel nagu seni, osavõtumaks tõsta 10 eurole 4 sarja kohta, alustada 27 jaanuar, lisada klubi ajaks ka laupäevane päev kell 12-14.

Väljasõit teha sel kevadel pigem kahepäevane (enamus hääletas poolt). Sobiv koht ja aeg on Riia 12-13 märts. Juhatus korraldab väljasõidu üksikasjad.

 

Koosolek lõppes kell 12:00

 

 

Toomas Talviste

juhataja Raivo Tamm

protokollija

 

Lisa: kohalviibinute allkirjaleht

 


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee