Mittetulundusühingu PERONA BOWLING üldkoosoleku protokoll


 

MTÜ Perona Bowling üldkoosolek toimus pühapäeval, 14. jaanuaril 2018 algusega kell 10.15 „Perona Bowlingus“ (Metsa 13a, Pärnu linn)

 

Kohal olid (osad volitusega): Joosep Talviste, Reelika Paomees, Toomas Talviste, Loviise Mägi, Lysanne Mägi, Liina Rohi, Argo Hanson, Raivo Tamm, Terje Tamm, Ede Miklas, Taimi Dreier, Hardi Dreier, Tiit Valdaru, Riho Alliksoo, Piret Uibu, Mariel Uibu, Taimar Lank, Priit Kolumbus, Jaak Hunt, Rasmus Hunt, Marge Artma, Piret Liivaste, Doris Tõniste, Priit Õispuu, Andrei Karhu, Aare Arva, Rigaldo Teng, Sandra Heinastu, Väino Kruusmaa, Robin Miklas, Taavi Roossaar, Ago Kärner, Tarvo Orav ja Tauri Teevahi.

 

Kohalolijate allkirjaleht lisatud käesolevale protokollile.

 

Kohal oli 34 MTÜ Perona Bowling liiget 59st ja koosolek oli põhikirja p 19 kohaselt seega otsustusvõimeline.

 

Koosolekut juhatas Toomas Talviste ja protokollis Tiit Valdaru.

 

Päevakord:

1. Juhatuse aruanne 2017.aasta kohta

2. Klubi liikmemaksu mittetasunud liikmete väljaarvamine

3. Majandusaasta aruande kinnitamine

4. Revidendi/revisjonikomisjoni valimine

5. Muud küsimused

 

KUULATI:

 

1. KUULATI: Võeti teadmiseks juhatuse aruanne tehtud tööst, ette kandis T. Talviste

 

2. KUULATI: T.Talviste andis ülevaate liikmemaksude laekumisest ja võlglaste käitumisest.

 

O T S U S T A T I : Välja arvata klubi liikmeskonnast seoses liikmemaksu võlgnevusega Jaan Stolts, Kaspar Parts, Mardo Turi, Marina Parts, Markus Kohtla, Rannet Kurrel ja Riho Rüütel. Poolt 34 liiget, vastuhääli ei olnud.

 

3. KUULATI: T.Talviste andis ülevaate 2017.a majandusaasta aruandest, aruanne oli paberkandjal kõigile tutvumiseks.

 

O T S U S T A T I : Kinnitada aastaaruanne esitatud kujul.

 

4. O T S U S T A T I: Lükata revidendi määramine järgmisesse aastasse, ühtki soovijat revidendi kohuseid täitma ei ole.

 

5. T. Talviste andis teada, et omal soovil on klubi liikmete hulgast lahkunud Ants Tormilind, Arto Marfin, Artur Klein, Jaak Uibu, Juhan Soekõrv, Jüri Karhu ja Timo Tõnismäe. Arutati võimalikke klubikarika reglemendi muudatusi, samuti väljasõitu kevadel Tallinna ja sügisel pikemalt ette planeerituna Poola.

 

Koosolek lõppes kell 11:00


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee