REGLEMENT


DuubelKäkk 2010 (edaspidi DK) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i liikmed.

Arvestust peetakse eraldi meestele ja naistele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on PühadeMuna 2010 kõikide etappidel arvesseläinud sarjade keskmine, selle puudumisel (või alla 3 etapi mänginud võistleja puhul) võetakse aluseks nimetatud võistluse alguse händikäp, ümardatuna lähimaks võimalikuks käesoleva võistluse händikäpiks.

Händikäpipunktid lisatakse mängijale vastavalt tema keskmisele alljärgneval põhimõttel:

keskmine 190 või enam - händikäp 0 (null)

keskmine 180-189,99 - händikäp 5

keskmine 170-179,99 - händikäp 10

keskmine 160-169,99 - händikäp 15

keskmine alla 160 - händikäp 20

 

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 15-st ühenädalasest etapist alates 8. septembrist kuni 19. detsembrini.

Visatakse 2 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetusega. Arvesse läheb kahest sarjast nõrgem, millele lisatakse händikäp. 4 soojendusviset enne esimest sarja. Õlitust muudetakse iga kolme etapi järel. Oma tulemust saab etapi jooksul ümber visata piiramatu arv kordi (vt ka mänguajad ja võistlusmaksud).

 

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid alljärgnevalt:

1.koht 20 p

2.koht 17 p

3.koht 14 p

4.koht 12 p

5.koht 11 p

6.koht 10 p

7.koht 9 p

8.koht 8 p

9.koht 7 p

10.koht 6 p

11.koht 5 p

12.koht 4 p

13.koht 3 p

14.koht 2 p

15.koht 1 p

 

Kohapunkte jagatakse vastavalt meeste ja naiste ühisarvestusele, üldine jooksev paremusjärjestus kujuneb aga meeste ja naiste arvestuses eraldi.

 

Eraldi finaale DK arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitatakse 10 parema etapi kohapunktide summas.

 

Registreerimine ja mänguajad

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. Samaaegselt DK võistlusega jääb vähemalt 1/3 radadest klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata DK arvestuses. DK arvestuses saab visata ainult klubiaegadel (laup., pühap. kell 12-15, kolmap kell 17-19) vabade radade olemasolul. DK arvestusse saab arvata ka tulemusi, mille viskamist (esimest sarja) alustatakse klubiajal, kuid mis lõpeb pärast klubiaega.

Üksinda mängimine või üksi rajal viskamine ei ole lubatud.

DK arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

Kohtunikud ja tulemuste märkimine

PM kohtunikud on vastavalt kohaloleku järjekorrale Terje Tamm, Juhan Soekõrv, Lauri Raadik, Toomas Talviste ja Raivo Tamm. Kohtunike ülesandeks on koguda võistlusmaksu ning loosida DK mängijad radadele, mängu ajal märgib tulemusi ühte üldtabelisse (olemas iga etapi kohta kohapeal) iga mängija rajapartner.

 

Võistlusmaks

DK võistlusmaks 1 soorituse (2 sarja) eest on 75 krooni, iga ümberviskamine suurendab osavõtumaksu 25 krooni võrra (nt neljas mängukord maksab 150 krooni), Täitemängija maks on 50 krooni. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas enne soorituse algust.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral üldarvestuses (vajalik vaid esikolmiku osas) on eespool mängija, kelle suurima ja väikseima etapi punktide vahe on väiksem. Selle võrdsuse korral on eespool mängija, kelle kõigi arvesseläinud tulemuste puhas keskmine on kõrgem.

 

Etapi parimate autasustamine

Iga etapi paremaid mängijaid autasustatakse järgmiselt:

MEHED:

1.koht 50% auhinnafondist

2.koht 30% auhinnafondist

3.koht 20% auhinnafondist

 

NAISED:

1.koht 65% auhinnafondist

2.koht 35% auhinnafondist

 

Etapi auhinnafond moodustub kõikidest etapil tasutud võistlusmaksudest (sh täitemängija maks), millest on maha arvatud radade maksumus ja 100 krooni iga etapi kohta üldisesse karikate fondi ning 10% osavõtumaksust klubi jooksvate kulude katteks. Etapi auhinnafond jagatakse meeste ja naiste vahel proportsionaalselt vastavalt mängukordade arvule. Võrdse punktisumma korral rahalised auhinnad jagatakse.

 

Üldarvestuse parimate autasustamine

Üldarvestuse kolm paremat meest ja naist autasustatakse karikatega.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee