Reglement


Jõulusplit 2009 (edaspidi JS) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i liikmed.

Arvestust peetakse eraldi meestele ja naistele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on Sügisspliti 2009.a kõikide etappidel arvesseläinud sarjade keskmine, selle puudumisel (või alla 3 etapi mänginud võistleja puhul) võetakse aluseks nimetatud võistluse alguse händikäp.

Händikäpipunktid lisatakse mängijale vastavalt tema keskmisele alljärgneva valemi alusel: (190-keskm), 70%, max 30 p. Miinimumhändikäp on 0.

Händikäp arvutatakse ringi kolmel korral, s.t pärast 2 etappi arvesseläinud tulemuste alusel, ent tingimusel, et mängija osales mõlemal etapil. Oma tulemust saab etapi jooksul ümber visata piiramatu arv kordi.

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 8-st ühenädalasest etapist alates 28. oktoobrist kuni 20. detsembrini.

Visatakse 4 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. 4 soojendusviset enne esimest sarja. Õlitust muudetakse iga kahe etapi järel.

 

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid alljärgnevalt:

1.koht 20 p

2.koht 17 p

3.koht 14 p

4.koht 12 p

5.koht 11 p

6.koht 10 p

7.koht 9 p

8.koht 8 p

9.koht 7 p

10.koht 6 p

11.koht 5 p

12.koht 4 p

13.koht 3 p

14.koht 2 p

15.koht 1 p

 

Kohapunkte jagatakse vastavalt meeste ja naiste ühisarvestusele, üldine jooksev paremusjärjestus kujuneb aga meeste ja naiste arvestuses eraldi.

 

Eraldi finaale JS arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitatakse 6 parema etapi kohapunktide summas.

 

Registreerimine ja mänguajad

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. Samaaegselt JS võistlusega jääb vähemalt 1/3 radadest klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata JS arvestuses. JS arvestuses saab visata ainult klubiaegadel (laup., pühap. kell 10-13, kolmap kell 17-19) vabade radade olemasolul. JS arvestusse saab arvata ka tulemusi, mille viskamist (esimest sarja) alustatakse klubiajal, kuid mis lõpeb pärast klubiaega.

Üldjuhul mängitakse kahekesi rajal, erandina võib mängida üksi rajal (kui täitemängijat leida ei õnnestu), sellisel juhul ei tohi üksi mängija kuuluda üldarvestuses 3 parema mehe või naise hulka. Üksinda (ilma täite- või kaasmängijata) viskamine ei ole lubatud.

JS arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

Kohtunikud ja tulemuste märkimine

SS kohtunikud on vastavalt kohaloleku järjekorrale Terje Tamm, Juhan Soekõrv, Lauri Raadik, Toomas Talviste ja Raivo Tamm. Kohtunike ülesandeks on koguda võistlusmaksu ning loosida JS mängijad radadele, mängu ajal märgib tulemusi ühte üldtabelisse (olemas iga etapi kohta kohapeal) iga mängija rajapartner.

 

Võistlusmaks

KK võistlusmaks 1 soorituse (4 sarja) eest on 150 krooni, ümberviskamine samuti 150 kr. Täitemängija maks on 100 krooni. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas enne soorituse algust.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral üldarvestuses (vajalik vaid esikolmiku osas) on eespool mängija, kelle suurima ja väikseima etapi punktide vahe on väiksem. Selle võrdsuse korral on eespool mängija, kelle kõigi arvesseläinud tulemuste puhas keskmine on kõrgem.

 

Etapi parimate autasustamine

Iga etapi paremaid mängijaid autasustatakse järgmiselt:

MEHED:

1.koht 50% auhinnafondist

2.koht 30% auhinnafondist

3.koht 20% auhinnafondist

 

NAISED:

1.koht 65% auhinnafondist

2.koht 35% auhinnafondist

 

Etapi auhinnafond moodustub kõikidest etapil tasutud võistlusmaksudest (sh täitemängija maks), millest on maha arvatud radade maksumus ja 150 krooni iga etapi kohta üldisesse karikate fondi. Etapi auhinnafond jagatakse meeste ja naiste vahel proportsionaalselt vastavalt mängukordade arvule. Võrdse punktisumma korral rahalised auhinnad jagatakse.

 

Üldarvestuse parimate autasustamine

Üldarvestuse kolm paremat meest ja naist autasustatakse karikatega.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee