Perona Klubikarikas 2008/sügis reglement

Perona Klubikarikas (edaspidi KK) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i liikmed.

Arvestust peetakse eraldi meestele ja naistele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on Klubikarika eelmise hooaja kõikide etappidel arvesseläinud sarjade keskmine, selle puudumisel (või alla 3 etapi mänginud võistleja puhul) võetakse aluseks eelmise hooaja alguse händikäp.

Händikäpipunktid lisatakse mängijale vastavalt tema keskmisele alljärgneva valemi alusel: (190-keskm), 70%, max 30 p. Miinimumhändikäp on 0.

Händikäp arvutatakse ringi peale igat vooru (1 voor koosneb 4-st nädalast ehk 4-st etapist) eelmise vooru arvesseläinud tulemuste alusel, ent tingimusel, et mängija osales vähemalt 3 etapil. Oma tulemust saab ümber visata 1 kord (1 etapi jooksul).

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 4-st neljaetapilisest voorust alates 3. septembrist kuni 21. detsembrini (iga nädal 1 etapp). Arvesse lähevad iga vooru 3 paremat etappi (kohapunktide järgi). Kui seoses muude võistlustega või tehniliste tingimustega ei õnnestu mõnd etappi läbi viia, väheneb peetavate etappide arv, aga arvesse läheb endiselt 3 paremat.

Visatakse 6 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. 4 soojendusviset enne esimest sarja.

 

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid alljärgnevalt:

1.koht 40 p

2.koht 34 p

3.koht 30 p

4.koht 27 p

5.koht 24 p

6.koht 22 p

7.koht 20 p

8.koht 18 p

9.koht 17 p

10.koht 16 p

11.koht 15 p

12.koht 14 p

13.koht 13 p

14.koht 12 p

15.koht 11 p

16.koht 10 p

17.koht 9 p

18.koht 8 p

19.koht 7 p

20.koht 6 p

21.koht 5 p

22.koht 4 p

23.koht 3 p

24.koht 2 p

25.koht 1 p

 

Kohapunkte jagatakse vastavalt meeste ja naiste ühisarvestusele, üldine jooksev paremusjärjestus kujuneb aga meeste ja naiste arvestuses eraldi.

Vooru arvestuses (4 etappi) jagatakse kohapunkte analoogiliselt etapi kohapunktidega s.t 1.koht 40 p, 2.koht 34 jne.

Voorus läheb arvesse 3 parema etapi punktide summa.

Eraldi finaale klubikarika arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitataksegi 4 vooru kohapunktide summas.

 

Registreerimine ja mänguajad

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. Samaaegselt KK võistlusega jäävad pooled rajad klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata KK arvestuses. KK saab visata ainult klubiaegadel (laup., pühap. Kl 10-13, kolmap kell 17-19) vabade radade olemasolul.

Üldjuhul mängitakse kahekesi rajal, erandina võib mängida üksi rajal (kui täitemängijat leida ei õnnestu), sellisel juhul ei tohi üksi mängija kuuluda vooru- ega üldarvestuses 3 parema mehe või naise hulka.

KK arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

Kohtunikud ja tulemuste märkimine

KK kohtunikud on vastavalt kohaloleku järjekorrale Terje Tamm, Juhan Soekõrv, Ülle Kangur, Toomas Talviste ja Raivo Tamm. Kohtunike ülesandeks on koguda võistlusmaksu ning loosida KK mängijad radadele, mängu ajal märgib tulemusi ühte üldtabelisse (olemas iga etapi kohta kohapeal) iga mängija rajapartner.

 

Võistlusmaks

KK võistlusmaks 1 soorituse (6 sarja) eest on 250 krooni, ümberviskamine samuti 250 kr. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas enne soorituse algust.

 

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral vooru arvestuses on otsustavaks suurem arvesse mitteläinud kohapunktide arv, selle võrdsuse korral viimase etapi kohapunktid jne. Tasapunktide korral üldarvestuses on eespool mängija, kelle suurima ja väikseima vooru punktide vahe on väiksem. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

 

Vooru parimate autasustamine

Iga vooru paremaid mängijaid autasustatakse alljärgnevalt:

MEHED:

1.koht 40% meeste auhinnafondist

2.koht 25% meeste auhinnafondist

3.koht 15% meeste auhinnafondist

4.koht 10% meeste auhinnafondist

5.koht 7% meeste auhinnafondist

6.koht 3% meeste auhinnafondist

NAISTEST autasustatakse rahaliste auhindadega 3 paremat järgnevates proportsioonides:

1. koht 50% naiste auhinnafondist

2. koht 30% naiste auhinnafondist

3. koht 20% naiste auhinnafondist

Vooru (4 etappi) auhinnafondi paigutatakse 20% kogunevast võistlusmaksust nii meeste kui naiste arvestuses. Auhinnafond jagatakse meeste ja naiste vahel proportsionaalselt vastavalt mängukordade arvule.

 

Üldarvestuse parimate autasustamine

Karikatega autasustatakse Klubikarika 3 paremat meest ja naist, rahaliste auhindadega autasustatakse meestest 6 paremat järgnevalt:

1.koht 5500 kr

2.koht 3500 kr

3.koht 2500 kr

4.koht 2000 kr

5.koht 1500 kr

6.koht 1000 kr

 

Naistest autasustatakse rahaliste auhindadega 3 paremat järgnevalt

1.koht 4000 kr

2.koht 2500 kr

3.koht 1500 kr


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee