Reglement


Perona Klubikarikas (edaspidi KK) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i liikmed.

 

Arvestust peetakse ühises arvestuses meestele, naistele ja juunioridele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on EBL hooaja 2004/2005 keskmine seisuga 1. jaanuar 2005, arvutamise valem (200-keskm)*0,7, max 35 punkti. Hooaeg kestab 22. juunini 2005. Eelregistreerimine võistlusele pole vajalik.

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 20-st etapist alates 5. veebruarist kuni 22. juunini. Ühel etapil on võimalik mängida kolmel päeval klubiaegadel (laupäeval ja pühapäeval 10-13 ja kolmapäeval 17-19). Iga etapp algab laupäevaga ja lõpeb kolmapäevaga. Arvesse lähevad 12 paremat etappi (kohapunktide järgi). Kui seoses muude võistlustega või tehniliste tingimustega ei õnnestu mõnd etappi läbi viia, väheneb peetavate etappide arv, aga arvesse läheb endiselt 12 paremat.

Visatakse 4 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. Radade õlitus toimub ainult enne klubiaja algust, õlitusskeem on teatavaks tehtud klubi infoseinale (seda ei või muuta ühe etapi kestel). 4 soojendusviset enne esimest sarja. Ümberviskeid on lubatud alustada alles peale kohtuniku nõusolekut.

Igal võistlejal on lubatud oma tulemust kuni 2 korda ümber mängida.

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid, kusjuures iga etapi viimane saab 1 kohapunkti, eelviimane 2, tagant kolmas 3 jne, kusjuures teine koht saab alati 2 punkti rohkem kui kolmas ja esimene koht 3 punkti rohkem kui teine.

Nii näiteks on kümne osaleja puhul ühel nädalavahetusel (etapil) ühes võistlusklassis punktide jagunemine järgmine:

 

1 koht 13 p.

2.koht 10 p.

3.koht 8 p.

4.koht 7 p.

5.koht 6 p.

6.koht 5 p.

7.koht 4 p.

8.koht 3 p.

9.koht 2 p.

10.koht 1 p.

 

Eraldi finaale klubikarika arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitatakse 12 parema etapi kohapunktide summas.

 

Registreerimine ja ümbermängimised

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. KK arvestuses üksi rajal mängimine ei ole lubatud. Samaaegselt KK võistlusega jäävad pooled rajad klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata KK arvestuses. KK saab visata ainult klubiaegadel vabade radade olemasolul. Viskamist tuleb alustada hiljemalt klubiaja lõppedes (mis ei garanteeri, et mängija peale kella 13 või 19 visata peab saama, see tuleb iga kord eraldi saaliga kooskõlastada). Kui tehnilistel või mingitel muudel põhjustel (näiteks seoses muude võistlustega) pole võimalik kasutada kõiki radu, siis jagatakse rajad KK mängijate ja klubimängijate vahel võrdselt. Kummalegi poolele saab radu lisada vaid teise poole nõusolekul. Kui KK arvestuses viskajaid on korraga kohal rohkem kui neile jaguvaid radu, siis esimeseks vahetuseks rajad loositakse ja teise vahetusse on eesõigus mängimiseks neil, kes pole enne mänginud. Ümbermängimise puhul on eelis väiksema soorituste arvuga võistlejal (sel etapil), selle võrdsuse korral on eelis suurema keskmisega mängijal (etapil).

KK arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

 

 

Peakohtunik ja tulemuste märkimine

KK peakohtunik laupäeviti ja kolmapäeviti on Moonika Tamson. Pühapäeviti on kohtunikuks klubi juhatuse poolt määratud isik, kusjuures siis märgib mängu ajal tulemusi iga mängija rajapartner. Tulemused märgitakse eraldi võistlejakaardile, mis allkirjastatakse ka kohtuniku poolt.

 

Võistlusmaks

KK võistlusmaks 1 soorituse (4 sarja) eest on 100 krooni, ümbermängimise tasu on samuti 100 krooni. Võistlusmaksud tasutakse kohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral lõppjärjestuses on otsustavaks suurem arvesse mitteläinud kohapunktide arv, selle võrdsuse korral järgmise etapi kohapunktid jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

 

Autasustamine

Karikatega autasustatakse Klubikarika 3 paremat, rahaliste auhindadega autasustatakse 8 paremat järgnevates proportsioonides:

1.koht 25% auhinnafondist

2.koht 20% auhinnafondist

3.koht 15% auhinnafondist

4.koht 12% auhinnafondist

5.koht 10% auhinnafondist

6.koht 8% auhinnafondist

7.koht 6% auhinnafondist

8.koht 4% auhinnafondist

 

Auhinnafondi paigutatakse 30% kogunevast võistlusmaksust.

 


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee