Perona Klubikarikas 2006/kevad


 

 

Reglement

 

Perona Klubikarikas (edaspidi KK) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i liikmed.

 

Arvestust peetakse eraldi arvestuses meestele ja naistele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on Klubikarika eelmise hooaja (2005 sügis) etapi parimate (arvesseläinud) tulemuste keskmine, arvutamise valem (210-keskm)*0,7, max 40 punkti. Kes ei mänginud eelmises klubikarika sarjas vähemalt 3-l etapil, sellel on händikäpi arvutamise aluseks EVL-i ametlik võistluskeskmine (AVK) seisuga 01.01.2006. Hooaeg kestab 4.juunini 2006 a. Eelregistreerimine võistlusele pole vajalik.

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 20 etapist alates 18. jaanuarist kuni 4. juunini (iga nädal 1 etapp, nädal algab kolmapäevaga). Arvesse lähevad 15 paremat etappi (kohapunktide järgi). Kui seoses muude võistlustega või tehniliste tingimustega ei õnnestu mõnd etappi läbi viia, väheneb peetavate etappide arv, aga arvesse läheb endiselt 15 paremat.

Visatakse 4 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. Radade õlitus toimub ainult enne esimest võistlussarja. 4 soojendusviset enne esimest sarja.

Igal võistlejal on lubatud oma tulemust kuni 2 korda ümber mängida (laupäeval või pühapäeval).

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid, kusjuures iga võistlusklassi viimane saab 1 kohapunkti, eelviimane 2, tagant kolmas 3 jne., kusjuures teine koht saab alati 2 punkti rohkem kui kolmas ja esimene koht 3 punkti rohkem kui teine. Kohapunkte jagatakse vastavalt meeste ja naiste ühisarvestusele, üldine jooksev paremusjärjestus kujuneb aga meeste ja naiste arvestuses eraldi.

 

Eraldi finaale klubikarika arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitataksegi 15 parema etapi kohapunktide summas. Vähem kui 20 osaleva võistleja puhul ühel etapil saavad viis parimat samapalju punkte kui 20 osaleja puhul ehk 1.koht 23p, 2.koht 20p., 3.koht 18p., 4.koht 17 p. ja 5.koht 16 p. Ülejäänud kohapunktid arvutatakse tavapärase metoodika alusel.

 

Registreerimine ja ümbermängimised

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. KK arvestuses üksi rajal mängimine ei ole lubatud, v.a juhul kui täitemängijat leida ei õnnestu, sellisel juhul ei tohi üksi mängija kuuluda jooksvas arvestuses 8 parema mehe või 3 parema naise hulka.Samaaegselt KK võistlusega jäävad pooled rajad klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata KK arvestuses. KK saab visata ainult klubiaegadel (laup., pühap. kl 10-13) vabade radade olemasolul. Viskamist tuleb alustada hiljemalt kell 13 (mis ei garanteeri, et mängija peale kella 13 visata peab saama, see tuleb iga kord eraldi saaliga kooskõlastada) Kui tehnilistel või mingitel muudel põhjustel (näiteks seoses muude võistlustega) pole võimalik kasutada kõiki radu, siis jagatakse rajad KK mängijate ja klubimängijate vahel võrdselt. Kummalegi poolele saab radu lisada vaid teise poole nõusolekul. Kui KK arvestuses viskajaid on korraga kohal rohkem kui neile jaguvaid radu, siis esimeseks vahetuseks rajad loositakse ja teise vahetusse on eesõigus mängimiseks neil, kes pole enne mänginud. Ümbermängimise puhul on eelis väiksema soorituste arvuga võistlejal (sel etapil), selle võrdsuse korral on eelis suurema keskmisega mängijal (etapil). Erandina võib mängida üksi rajal (kui täitemängijat leida ei õnnestu), sellisel juhul ei tohi üksi mängija kuuluda jooksvas arvestuses 8 parema mehe või 3 parema naise hulka.

KK arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

Peakohtunikud ja tulemuste märkimine

KK peakohtunikud on vastavalt kohaloleku järjekorrale Terje Tamm, Juhan Soekõrv, Ülle Kangur, Toomas Talviste ja Raivo Tamm. Peakohtunike ülesandeks on koguda võistlusmaksu ning loosida KK mängijad radadele, mängu ajal märgib tulemusi ühte üldtabelisse (olemas iga etapi kohta kohapeal) iga mängija rajapartner.

 

Võistlusmaks

KK võistlusmaks 1 soorituse (4 sarja) eest on 100 krooni, ümbermängimise tasu on samuti 100 krooni. Täitemängija tasu ühe soorituse eest on 50 krooni. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas enne soorituse algust.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral lõppjärjestuses on otsustavaks suurem arvesse mitteläinud kohapunktide arv, selle võrdsuse korral järgmise etapi kohapunktid jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

 

Autasustamine

Karikatega autasustatakse Klubikarika 3 paremat meest ja naist, rahaliste auhindadega autasustatakse meestest 10 paremat järgnevates proportsioonides:

1.koht 25% meeste auhinnafondist

2.koht 20% meeste auhinnafondist

3.koht 15% meeste auhinnafondist

4.koht 11% meeste auhinnafondist

5.koht 9% meeste auhinnafondist

6.koht 6% meeste auhinnafondist

7.koht 5% meeste auhinnafondist

8.koht 4% meeste auhinnafondist

9.koht 3% meeste auhinnafondist

10.koht 2% meeste auhinnafondist

 

Naistest autasustatakse rahaliste auhindadega 4 paremat järgnevates proportsioonides:

1. koht 40% naiste auhinnafondist

2. koht 30% naiste auhinnafondist

3. koht 20% naiste auhinnafondist

4. koht 10% naiste auhinnafondist

 

Naisi, kes on kogunud punktisumma, mis võimaldaks tal (neil) meeste arvestuses tõusta esimese 8 hulka, premeeritakse teda (neid) lisaks kokku 5%-ga naiste auhinnafondi kogusuurusest (kui naisi on mitu, läheb summa proportsionaalselt- vastavalt kaalutud keskmisele punktisummale- jagamisele nende naiste vahel).

 

Auhinnafondi paigutatakse 30% kogunevast võistlusmaksust nii meeste kui naiste arvestuses.

 


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee