Klubikarikas sügis/2005 reglement


Klubikarikas (edaspidi KK) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i ja Hobbybowlingu liikmed.

 

Arvestust peetakse kahes arvestuses: meestele ja naistele. Juuniorid (kuni 14a) võistlevad üldises arvestuses vastavalt meeste või naiste klassis. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on klubide eelmise klubikarika (2005 kevad) kõikide sarjade keskmine, arvutamise valem (200-keskm)*0,7, max 35 punkti. Kes ei mänginud eelmises klubikarika sarjas vähemalt 20 sarja, sellel on händikäpi arvutamise aluseks EVL-i ametlik võistluskeskmine (AVK) seisuga 01.09.2005. Hooaeg kestab 18. detsembrini 2005. Eelregistreerimine võistlusele pole vajalik.

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 15-st etapist alates 7. septembrist kuni 18. detsembrini. Ühel etapil on võimalik mängida kolmel päeval klubiaegadel (Perona Bowling Clubil kolmapäeval 17-19 ja laupäeval 10-13 ning Hobbybowlingul neljapäeval 17-19) ja pühapäeviti ühiselt (10-13 kõik rajad, 13-15 6 rada). Iga etapp algab kolmapäevaga ja lõpeb pühapäevaga. Arvesse lähevad 10 paremat etappi (kohapunktide järgi). Kui seoses muude võistlustega või tehniliste tingimustega ei õnnestu mõnd etappi läbi viia, väheneb peetavate etappide arv, aga arvesse läheb endiselt 10 paremat.

Visatakse 4 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. Radade õlitus toimub ainult enne klubiaja algust, õlitusskeem on teatavaks tehtud klubi infoseinale (seda ei või muuta ühe etapi kestel, kuid muudetakse iga 5 etapi järel). 4 soojendusviset enne esimest sarja. Ümberviskeid on lubatud alustada alles peale peakohtuniku nõusolekut.

Igal võistlejal on lubatud oma tulemust kuni 2 korda ümber mängida.

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid, kusjuures iga etapi viimane saab 1 kohapunkti, eelviimane 2, tagant kolmas 3 jne, kusjuures teine koht saab alati 2 punkti rohkem kui kolmas ja esimene koht 3 punkti rohkem kui teine.

Nii näiteks on kümne osaleja puhul ühel nädalal(etapil) ühes võistlusklassis punktide jagunemine järgmine:

 

1 koht 13 p.

2.koht 10 p.

3.koht 8 p.

4.koht 7 p.

5.koht 6 p.

6.koht 5 p.

7.koht 4 p.

8.koht 3 p.

9.koht 2 p.

10.koht 1 p.

 

Vähem kui 20 osaleva mehe või 5 osaleva naise puhul ühel etapil saavad viis parimat samapalju punkte kui vastavalt 20 ja 5 osaleja puhul, ehk meeste 1.koht 23p, 2.koht 20p., 3.koht 18p., 4.koht 17 p. ja 5.koht 16 p., naiste 1.koht 8p, 2.koht 5p., 3.koht 3p., 4.koht 2 p. ja 5.koht 1 p. Ülejäänud kohapunktid arvutatakse tavapärase metoodika alusel.

Eraldi finaale klubikarika arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitatakse 10 parema etapi kohapunktide summas.

 

Registreerimine ja ümbermängimised

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. KK arvestuses üksi rajal mängimine ei ole lubatud, v.a. erandjuhud kui ei õnnestu leida täitemängijat. Sel juhul ei tohi üksi mängiv võistleja kuuluda jooksvas arvestuses meeste 8 parema ja naiste 4 parema hulka (vastavalt auhinnaliste kohtade arv). Üldjuhul mängitakse kaks mängijat rajal, erandina on lubatud kolmapäeviti ja neljapäeviti mängida 3 mängijat rajal (sel juhul peab igal rajal olema võrdselt mängijaid). Samaaegselt KK võistlusega jäävad pooled rajad klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata KK arvestuses, pühapäeviti on klubitrenni mängijatele ette nähtud max 4 rada (kuni kella 13.00ni, hiljem kuni 3 rada). KK saab visata ainult klubiaegadel vabade radade olemasolul. Viskamist tuleb alustada hiljemalt klubiaja lõppedes (mis ei garanteeri, et mängija peale kella 13, 15 või 19 visata peab saama, see tuleb iga kord eraldi saaliga kooskõlastada). Kui tehnilistel või mingitel muudel põhjustel (näiteks seoses muude võistlustega) pole võimalik kasutada kõiki radu, siis jagatakse rajad KK mängijate ja klubimängijate vahel võrdselt (v.a pühapäeviti, mil KK mängijail on õigus vähemalt 2/3 radadest). Kummalegi poolele saab radu lisada vaid teise poole nõusolekul. Kui KK arvestuses viskajaid on korraga kohal rohkem kui neile jaguvaid radu, siis eesõigus on vähem kordi mänginuil (sel etapil), seejärel parema tulemuse saanuil (sel etapil) ning viimase võrdsuse korral otsustab loos.

KK arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

 

Peakohtunikud ja tulemuste märkimine

KK peakohtunikud on vastavalt kohaloleku järjekorrale Taimar Lank, Jaanus Jaanimägi, Toomas Talviste, Jaak Vapper, Terje Tamm ja Riina Lõhmus. Peakohtunike ülesandeks on koguda võistlusmaksu ning loosida KK mängijad radadele, mängu ajal märgib tulemusi ühte üldtabelisse (olemas iga etapi kohta kohapeal) iga mängija rajapartner.

 

Võistlusmaks

KK võistlusmaks 1 soorituse (4 sarja) eest on 100 krooni, ümbermängimise tasu on samuti 100 krooni. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas enne soorituse algust.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral lõppjärjestuses on otsustavaks suurem arvesse mitteläinud kohapunktide arv, selle võrdsuse korral järgmise etapi kohapunktid jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

 

Autasustamine

Karikatega autasustatakse Klubikarika 3 paremat nii meestest, naistest kui juunioridest, rahaliste auhindadega autasustatakse meestest 8 paremat järgnevates proportsioonides:

1.koht 25% auhinnafondist

2.koht 20% auhinnafondist

3.koht 15% auhinnafondist

4.koht 12% auhinnafondist

5.koht 10% auhinnafondist

6.koht 8% auhinnafondist

7.koht 6% auhinnafondist

8.koht 4% auhinnafondist

 

Naistest autasustatakse rahaliste auhindadega 4 paremat järgnevates proportsioonides:

1. koht 50% auhinnafondist

2. koht 30% auhinnafondist

3. koht 15% auhinnafondist

4. koht 5% auhinnafondist

 

Auhinnafondi paigutatakse 30% kogunevast võistlusmaksust nii meeste kui naiste arvestuses.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee