Perona Klubikarikas 2006/sügis

 

Perona Klubikarikas (edaspidi KK) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Perona Bowling Club-i liikmed.

Arvestust peetakse eraldi arvestuses meestele ja naistele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on Klubikarika eelmise hooaja etapi parimate (arvesseläinud) tulemuste ja viimase Firmaliiga hooaja tulemuste aritmeetiline keskmine. Viimasel Klubikarika või Firmaliiga hooajal alla 3 etapi osalenud mängijatel vastavat keskmist ei arvestata s.t. kui mängija on näiteks osalenud 2-l Firmaliiga ja 5-l Klubikarika viimase hooaja etapil, siis arvestatakse tema puhul vaid Klubikarika keskmist.

Händikäpipunktid lisatakse mängijale vastavalt tema keskmisele alljärgnevalt:

üle 190 p- 0p

180 -189,9 p.- 5p

170 - 179,9 p.- 10p

160 – 169,9 p.- 15p

150 – 159,9 p.- 20p

alla 150 p.- 25p

 

Võistluskirjeldus

Võistlus koosneb 15-st etapist alates 6-ndast septembrist kuni 17-nda detsembrini (iga nädal 1 etapp). Arvesse lähevad 12 paremat etappi (kohapunktide järgi). Kui seoses muude võistlustega või tehniliste tingimustega ei õnnestu mõnd etappi läbi viia, väheneb peetavate etappide arv, aga arvesse läheb endiselt 12 paremat.

Visatakse 4 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. Radade õlitus toimub ainult enne esimest võistlussarja. 4 soojendusviset enne esimest sarja.

Igal võistlejal on lubatud oma tulemust piiramatu arv kordi ümber mängida (laupäeval või pühapäeval).

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid, kusjuures iga võistlusklassi viimane saab 1 kohapunkti, eelviimane 2, tagant kolmas 3 jne., kusjuures kolmas koht saab alati 2 punkti rohkem kui neljas, teine koht saab alati 3 punkti rohkem kui kolmas ja esimene koht 5 punkti rohkem kui teine. Kohapunkte jagatakse vastavalt meeste ja naiste ühisarvestusele, üldine jooksev paremusjärjestus kujuneb aga meeste ja naiste arvestuses eraldi.

 

Eraldi finaale klubikarika arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitataksegi 12 parema etapi kohapunktide summas. Vähem kui 20 osaleva võistleja puhul ühel etapil saavad viis parimat samapalju punkte kui 20 osaleja puhul ehk 1.koht 27p, 2.koht 22p., 3.koht 19p., 4.koht 17 p. ja 5.koht 16 p. Ülejäänud kohapunktid arvutatakse tavapärase metoodika alusel.

 

Registreerimine ja ümbermängimised

Eelregistreerimist võistlusele ei toimu, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. Samaaegselt KK võistlusega jäävad pooled rajad klubitrennis osalejatele, kes ei soovi visata KK arvestuses. KK saab visata ainult klubiaegadel (laup., pühap. Kl 10-13, kolmap kell 17-19) vabade radade olemasolul. Viskamist tuleb alustada hiljemalt vastavalt kell 13 või 19 (mis ei garanteeri, et mängija hiljem visata peab saama, see tuleb iga kord eraldi saaliga kooskõlastada) Kui tehnilistel või mingitel muudel põhjustel (näiteks seoses muude võistlustega) pole võimalik kasutada kõiki radu, siis jagatakse rajad KK mängijate ja klubimängijate vahel võrdselt. Kummalegi poolele saab radu lisada vaid teise poole nõusolekul. Kui KK arvestuses viskajaid on korraga kohal rohkem kui neile jaguvaid radu, siis esimeseks vahetuseks rajad loositakse ja teise vahetusse on eesõigus mängimiseks neil, kes pole enne mänginud. Ümbermängimise puhul on eelis väiksema soorituste arvuga võistlejal (sel etapil), selle võrdsuse korral on eelis suurema keskmisega mängijal (etapil). Erandina võib mängida üksi rajal (kui täitemängijat leida ei õnnestu), sellisel juhul ei tohi üksi mängija kuuluda jooksvas arvestuses 3 parema mehe või naise hulka.

KK arvestusse ei saa märkida samaaegselt Perona saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

Kohtunikud ja tulemuste märkimine

KK kohtunikud on vastavalt kohaloleku järjekorrale Terje Tamm, Juhan Soekõrv, Ülle Kangur, Toomas Talviste ja Raivo Tamm. Kohtunike ülesandeks on koguda võistlusmaksu ning loosida KK mängijad radadele, mängu ajal märgib tulemusi ühte üldtabelisse (olemas iga etapi kohta kohapeal) iga mängija rajapartner.

 

Võistlusmaks

KK võistlusmaks 1 soorituse (4 sarja) eest on 125 krooni, ümbermängimise tasu on samuti 125 krooni. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas enne soorituse algust.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral lõppjärjestuses on otsustavaks suurem arvesse mitteläinud kohapunktide arv, selle võrdsuse korral järgmise etapi kohapunktid jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

 

Etapi parimate autasustamine

Iga etapi 3 paremat mängijat (sega-arvestuses) autasustatakse alljärgnevalt

1.koht- 500 kr

2.koht- 300 kr

3.koht- 200 kr

Juhul kui kohapunktid 3 parema arvestuses jagamisele lähevad jagatakse analoogiliselt ka võidusummad.

 

Üldarvestuse parimate autasustamine

 

Karikatega autasustatakse Klubikarika 3 paremat meest ja naist, rahaliste auhindadega autasustatakse meestest 6 paremat järgnevates proportsioonides:

1.koht 40% meeste auhinnafondist

2.koht 25% meeste auhinnafondist

3.koht 15% meeste auhinnafondist

4.koht 10% meeste auhinnafondist

5.koht 7% meeste auhinnafondist

6.koht 3% meeste auhinnafondist

 

Naistest autasustatakse rahaliste auhindadega 4 paremat järgnevates proportsioonides:

1. koht 50% naiste auhinnafondist

2. koht 30% naiste auhinnafondist

3. koht 20% naiste auhinnafondist

Üldarvestuse auhinnafondi paigutatakse 20% kogunevast võistlusmaksust nii meeste kui naiste arvestuses. Auhinnafond jagatakse meeste ja naiste vahel proportsionaalselt vastavalt viskekordade arvule.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee