Pärnu Open 2016


Võistluse kodulehekülg: parnuopen.peronabowling.ee

 

Toimumise aeg ja koht:

3 – 12 juuni 2016

Perona Bowling (Pärnu, Metsa 13a, www.peronabowling.ee)

Registreerimine heidi@peronabowling.ee , tel. +372 56 805977 (Heidi),

 

Võistlusmaks:

3 – 8 juuni 55 €, ümberviskamised 35 €

9 – 11 juuni 70 €, ümberviskamised 45 €

Desperadovoor 15 €

Osavõtumaks juunioridele (kuni 23 a ): 3-8 juuni 35 €, ülejäänud vahetustes sarnaselt täiskasvanutega.

Turbosari 10 €

 

Kvalifikatsioon

Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus peale igat sarja.

Naiste hcp 10 p, mida käsitletakse mahavisatud kurikatena. Naiste maksimaalne võimalik tulemus koos hcp-ga on 300.

 

Ümberviskamised ja Desperado

Enda tulemust võib ümber visata kõigis vahetustes vabade kohtade olemasolul. Maksimaalselt saab eelregistreerida kahele ümberviskamisele, millest 1 ümberviskamise saab kasutada eelvoorude viimase 2 päeva jookul. Desperadovooru kohti ei broneerita.

Desperadovooru pääsevad mängima kõik soovijad, kes osalenud kvalifikatsioonis.

Mängitakse 1 sari euroopa mänguviisis. Desperadovoorust pääseb edasi 2 mängijat.

Broneeritud ümberviskevoorust loobumisest peab mängija teatama kohtunikule hiljemalt 2 tundi enne broneeritud viskevooru, vastasel juhul on ta kohustatud tasuma vastavalt oma broneeritud mänguajale.

Turbosari

Mängija, kes soovib osaleda Turbosarjas, tasub lisamaksu 10 € (kummagi turbosarja eest). Esimese turbosarja arvestuses võidab kvalifikatsiooni teine sari, teise turbosarja arvestuses kvalifikatsiooni viies sari.

 

B-divisjon

Selles arvestuses võivad osaleda kõik mängijad, kelle võistluskeskmine on 170 kuni 190 p (naistel vastavalt 160 kuni 180 p).

Võistleja peab enne oma sooritust kohtunikule teatama, missuguses divisjonis ta antud sooritusega võistleb. Mängija võib soovi korral osaleda ka kõrgemas divisjonis, tasudes uuesti võistlusmaksu.

 

C-divisjon

Selles arvestuses võivad osaleda kõik mängijad, kelle võistluskeskmine on alla 170 p (naistel 160 p)

Võistleja peab enne oma sooritust kohtunikule teatama, missuguses divisjonis ta antud sooritusega võistleb. Mängija võib soovi korral osaleda ka kõrgemas divisjonis, tasudes uuesti võistlusmaksu.

 

B- ja C-divisjonidesse määramisel on korraldajal õigus mängija klassifikatsiooni muuta, kui selgub, et tema tuvastatav võistluskeskmine viimase aasta jooksul erineb oluliselt ametlikust võistluskeskmisest. Sellest teavitatakse mängijat eelnevalt.

 

 

Ajakava

N, 2.juuni 16:30 1. vahetus

N, 2.juuni 19:00 2. vahetus

R, 3.juuni 16:30 3. vahetus

R, 3.juuni 19:00 4. vahetus

L, 4.juuni 12:30 5. vahetus

L, 4.juuni 15:00 6. vahetus

L, 4.juuni 17:30 7. vahetus

T, 7.juuni 16:30 8. vahetus

T, 7.juuni 19:00 9. vahetus

K, 8.juuni 16:30 10. vahetus

K, 8.juuni 19:00 11. vahetus

N, 9.juuni 14:00 12. vahetus

N, 9.juuni 16:30 13. vahetus

N, 9.juuni 19:00 14. vahetus

R, 10.juuni 10:00 15. vahetus

R, 10.juuni 13:00 16. vahetus

R, 10.juuni 16:00 17. vahetus

R, 10.juuni 19:00 18. vahetus

L, 11.juuni 9:00 19. vahetus

L, 11.juuni 12:00 20. vahetus

L, 11.juuni 15:00 21. vahetus

L, 11.juuni 18:00 22. vahetus

L, 11.juuni 20:30 Desperado

 

FINAALID

L, 11 juuni 21:00 B-finaalid

L, 11 juuni 21:00 C-finaalid

 

P, 12 juuni 9:00 Finaalide 1.ring (20 mängijat)

P, 12 juuni 11:00 Finaalide 2.ring (20 mängijat)

P, 12 juuni 13:00 Finaalide 3.ring (16 mängijat)

P, 12 juuni 15:00 Finaalide 4.ring (8 mängijat)

P, 12 juuni 16:00 Poolfinaalid (4 mängijat)

P, 12 juuni 16:30 Finaal (2 mängijat)

 

Finaalid

 

Põhifinaali pääseb 40 mängijat: 28 mängijat kvalifikatsioonvoorudest üldise edetabeli alusel, 6 paremat mängijat vahetustest 1 kuni 11 (kes ei kvalifitseeru üldise edetabeli alusel),

2 Desperadovoorust ja 4 Turbovoorudest (kummastki Turbovoorust 2).

Kõik finaalvoorud mängitakse Ameerika mänguviisis.

 

Mängija saab kvalifitseeruda finaalidesse vaid ühes arvestuses. Juhul, kui ta kvalifitseerub mitmes arvestuses, on tähtsuse järjekord alanev järgnevalt:

1. üldine edetabel,

2. voorud 1 kuni 11,

3. Turbo

4. Desperado

 

B-finaalid (laup, 12 juunil kell 21:00, kohe peale Desperadovooru)

 

1.ring.

8 paremat mängijat: Kohad 5 kuni 8. 1 sari, 2 kõrgemat tulemust pääsevad edasi

2.ring.

2 kõrgemat tulemust eelmisest ringist + kohad 3 kuni 4, 2 kõrgemat tulemust pääsevad edasi

3.ring

2 kõrgemat tulemust eelmisest ringist + kohad 1 kuni 2, 2 kõrgemat tulemust pääsevad finaali.

4.ring

2 kõrgemat tulemust eelmisest ringist, 1 sari

 

C-finaalid (laup, 12 juunil kell 21:00, kohe peale Desperadovooru)

 

1.ring.

8 paremat mängijat: Kohad 5 kuni 8. 1 sari, 2 kõrgemat tulemust pääsevad edasi

2.ring.

2 kõrgemat tulemust eelmisest ringist + kohad 3 kuni 4, 2 kõrgemat tulemust pääsevad edasi

3.ring

2 kõrgemat tulemust eelmisest ringist + kohad 1 kuni 2. 2 kõrgemat tulemust pääsevad finaali.

4.ring

2 kõrgemat tulemust eelmisest ringist, 1 sari

 

Finaalide 1.ring

20 mängijat. Kvalifikatsioonvooru kohad 21 kuni 28 + 2 mängijat Desperadovoorust + 6 paremat mängijat vahetustest 1 kuni 11 + 4 mängijat Turbovoorust.

4 sarja. Kvalifikatsioonvooru punkte kaasa ei võeta.

8 paremat pääseb Finaalide 2. ringi.

Üldjärjestuse kohad 29 kuni 40 selgitatakse vastavalt 1.finaalringi tulemustele.

 

Finaalide 2.ring

20 mängijat. 8 paremat eelmisest ringist pluss kvalifikatsioonvooru kohad 9 kuni 20

4 sarja. Eelmiste ringide tulemusi kaasa ei võeta. 8 paremat pääseb 3.ringi.

Üldjärjestuse kohad 17 kuni 28 selgitatakse vastavalt 2.finaalringi tulemustele.

 

Finaalide 3.ring

16 mängijat. 4 sarja. 8 paremat eelmisest ringist pluss kvalifikatsioonvooru kohad 1 kuni 8

Kohad 9 kuni 16 selgitatakse vastavalt 3.finaalringi tulemustele.

 

Finaalide 4.ring

8 paremat eelmisest ringist. Matshisüsteemis vastavalt eelvoorude tulemustele. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. 2 sarja summa, võitjad edasi järgmisesse ringi. Kohad 5 kuni 8 selgitatakse vastavalt 4.finaalringi tulemustele.

 

Poolfinaalid

Eelmiste matshide võitjad omavahel, Matshisüsteemis vastavalt eelvoorude tulemustele. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga, 1 sari, võitjad edasi finaali, kohad 3 ja 4 vastavalt poolfinaali tulemustele

 

Superfinaal

Poolfinaalide võitjad võitjad omavahel, 1 sari

 

Tasapunktiseisude lahendamine

 

Kvalifikatsioonis: Loeb arvesseläinud soorituse viimane tulemus (naistel koos hcp-ga), seejärel eelviimane tulemus jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Desperadovoorus: Visatakse ümber täislaud kuni võitja elgumiseni.

Finaalide 1-3 ringis: Viimane tulemus (naistel koos hcp-ga) seejärel eelviimane tulemus jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Finaalide matshisüsteemis (alates 4-ndast ringist)

Visatakse ümber täislaud kuni võitja selgumiseni. Vajadusel vaheldumisi vasakul ja paremal rajal. Alustaja valib parema eelvoorude-järgse asetusega mängija.

Turbovoorus: Loeb arvesseläinud soorituse viimane tulemus (naistel koos hcp-ga), seejärel eelviimane tulemus jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

 

Peakohtunik

Võistluste peakohtunik on Raivo Tamm, kes määrab abikohtunikud.

 

Autasustamine

 

1. 1500,00 €

2. 800,00 €

3. 600,00 €

4. 500,00 €

5. 450,00 €

6. 400,00 €

7. 350,00 €

8. 300,00 €

9-12. 200,00 €

13–16. 150,00 €

 

Esimene 300 või kõrgeim sari 200 €

 

B-mängijad:

 

1.koht 500 €

2.koht 250 €

3.koht 100 €

4.koht 100 €

5-8.koht Pizzahundi kinkekaart 30 €

 

C-mängijad:

 

1.koht 300 €

2.koht 150 €

3.koht 70 €

4.koht 70 €

5-8.koht Pizzahundi kinkekaart 30 €


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee