Pärnu Rahvaliiga 2014/kevad reglement


1. Händikäp

2. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

3. Eelvoorud, tasapunktiseisude lahendamine

4. Finaalvoor

5. Autasustamine

 

Võistlustel järgitakse EVML kehtivaid võistlusmäärusi. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 6 etappi pluss finaalvoor

 

1. Händikäpipunktide arvutamine

 

Mängija tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: (190-keskm) X 0,8. Maksimumhändikäpiks on 70 punkti. Seega näiteks 130 p.-se keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (190-130) X 0,8 = 48 punkti iga mängu kohta.

Võistlejatel, kellel on olemas viimase firmaliiga võistluskeskmine, arvestatakse seda, teistel võetakse aluseks EVML ( Eesti Veeremängude Liidu) ametlik võistluskeskmine. Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse esimesel etapil maksimumhändikäp.

Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga etapi eel vastavalt tema liigakeskmisele jooksval hooajal.

 

Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. ja tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

 

2. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

 

Rahvaliiga toimumise aeg: 3 märts – 15 mai 2014

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Juhul kui KÕIK võistkonna liikmed töötavad samas ettevõttes/organisatsioonis/omavalitsuses või kuuluvad selle juhatusse/nõukokku, saab võistkond lisaboonusena 10 punkti iga viskevooru kohta (lisaks tavapärasele händikäpile).

Naismängijatele lisaboonus 8 p. mängu kohta !

 

Hooaja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine etapi (päeva) sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel). Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on kohtunike kogul õigus viimati registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

 

Võistkonna registreerimine toimub kuni 28 -nda veebruarini 2014 kl 12:00, kui loositakse asetus esimeseks etapiks. Lisainfot saab saali telefonil 4420410 või mob 56464208 (Raivo).

 

Registreerimine e-maili teel info(at)peronabowling.ee või Perona Bowlingusaalis kohapeal. Registreerimisel palume avalikustada nii võistkonna koosseis kui kapteni kontaktid.

Rahvaliiga hooaja osavõtumaks on 288 € (sisaldub KM 20%)

 

Finaalvooru eest eraldi tasu ei ole. Võistlusvooru mitteilmumine ei vabasta mängijat või meeskonda osavõtumaksust.

 

1.etapp 3-5 märts

2.etapp 17-19 märts

3.etapp 31 märts – 2 aprill

4.etapp 14-16 aprill

5.etapp 28-30 aprill

6.etapp 12-14 mai

Finaalvoor 14-15 mai

 

3. Võistlussüsteem eelvoorudes

 

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igal etapil (kokku 6 etappi) 3 minimatshi oma alagrupi võistkondadega vastavalt mängutabelile.

Matshi võit annab 1 punkti, viigi korral saavad mõlemad 0,5 punkti. Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud, puuduva (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija nn „liigakeskmist“, millele lisatakse tema uus arvestuslik händikäp. Puuduva võistkonnaliikme keskmise kasutamise eelduseks on vähemalt 4 mängitus sarja jooksva hooaja kestel. Kui niisugust mängijat võistkonnas ei leidu, arvestatakse tema keskmiseks 150 p. koos händikäpiga. Võistkonnast peab korraga kohal olema vähemalt 2 mängijat. Vastasel juhul arvestatakse võistkonnale loobumisvõit.

 

Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade keskmist koos händikäpiga, kui see on sama, siis puhast keskmist (ilma händikäpita) ja kui ka see on sama, siis otsustab loos.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

 

Eelvoorudes: viigi korral mängijate omavahelises matshis poolitatakse punkt. Võrdsete võidupunktide korral eelvoorude lõpuks arvestatakse võistkonna keskmist koos händikäpiga, selle võrdsuse korral puhast keskmist.

Finaalvoorudes: visatakse ümber täislaud (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni tasaseisu lahenemiseni.

 

Esimeseks vooruks alagrupid loositakse, edaspidi moodustatakse grupid vastavalt turniiritabeli hetkeseisule (edetabeli eesotsas asetsevad võistkonnad mängivad omavahel jne)

Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja saalis.

 

4. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine

 

Finaalvoorud 14-15 mai 2014 algusega kell 18:00

 

Finaalvoor 16-le paremale

Esimene finaalvoor 14 mai kell 18

8 võitkonda (kohad 9 kuni 16). Mängitakse 2 sarja (mängu), võistkonna mängijate punktisummad koos händikäpiga liidetakse, 4 paremat pääsevad edasi järgmisesse vooru, kaotajad asetatakse lõppjärjestusse vastavalt finaalitulemustele.

Teine finaalvoor 14 mai kell 19

8 võistkonda (kohad 5 kuni 8 pluss võitjad eelmisest ringist)

Mängitakse 2 sarja, võistkonna mängijate punktisummad koos händikäpiga liidetakse, 4 paremat pääsevad edasi järgmisesse vooru, kaotajad asetatakse lõppjärjestusse vastavalt finaalitulemustele.

Kolmas finaalvoor 14 mai kell 20

8 võistkonda (kohad 1 kuni 4 pluss võitjad eelmisest ringist)

Mängitakse 2 sarja, võistkonna mängijate punktisummad koos händikäpiga liidetakse, 4 paremat pääsevad edasi poolfinaali, kaotajad asetatakse lõppjärjestusse vastavalt finaalitulemustele.

Poolfinaal 15 mai kell 18

4 võistkonda. Mängitakse 2 sarja, võistkonna mängijate punktisummad koos händikäpiga liidetakse, 2 paremat pääsevad edasi Superfinaali, kaotajad asetatakse lõppjärjestusse vastavalt finaalitulemustele.

Superfinaal 15 mai kell 19

2 võistkonda. Mängitakse 1 sari, võistkonna mängijate punktisummad koos händikäpiga liidetakse.

 

Põhiturniiri tulemusi finaalvooru kaasa ei võeta.

Händikäp lisatakse samadel alustel nagu põhiturniiril ehk keskmise alusel peale põhiturniiri lõppu. Finaalvoorude kestel händikäppi ümber ei arvestata.

Kõik finaalvoorus osalejad peavad olema mänginud ka põhiturniiril (uute mängijate lisamine ei ole lubatud), mängida saab minimaalselt kahekesi samadel alustel nagu eelvoorudes.

 

5. Autasustamine

 

Autasustatakse 6 parimat võistkonda ja 3 parimat individuaalmängijat.

Lisaks eriauhinnad iga etapi parimale võistkonnale ning mees-ja naismängijale.

Võistluse peakohtunik on Raivo Tamm.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee