Pärnu Rahvaliiga 2016/kevad reglement


1. Võistlussüsteem

2. Händikäp

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

4. Eelvoorud, tasapunktiseisude lahendamine

5. Finaalvoor

6. Autasustamine

 

1.Võistlussüsteem

Meelelahutuslik bowlinguvõistlus sõpruskondadele ja töökollektviidele. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 7 etappi pluss finaalvoor. Võistkonnad on jaotatud kahte divisjoni: A- ja B-divisjon. Jaotamise aluseks on võistkonna liikmete senine võistluskeskmine.

A-divisjoni arvatakse võiskonnad, kelle ülesantud mängijate võistluskeskmine (võistkonna kohta) on vähemalt 140 punkti (üksikute mängijate keskmine võib seda piiri ületada). Juhul kui osalejate registreerimisel kuulub võistkonda mängija, kellel võistluskeskmine puudub, arvestatakse võistkonna keskmine nende mängijate põhjal, kellel on võistluskeskmine olemas. Juhul kui ühelgi registreeritaval mängijal võistluskeskmist ei ole, arvatakse võiskond automaatselt B-divisjoni.

Hooaja jooksul võib mängijaid vahetada, kuid asendusmängija ametlik võistluskeskmine ei tohi olla suurem kui asendataval mängijal (välja arvatud juhul kui asendusmängija võistluskeskmine on alla 120 p või tema võistluskeskmine puudub). Eriarvamuste vältimiseks peab võistkond alati enne mängijate vahetust selgitama välja asendusmängija võistluskeskmise (võistluse kohtuniku või sekretäri kaudu).

Võistlustel järgitakse EVML kehtivaid võistlusmäärusi.

 

2. Händikäpipunktide arvutamine

Mängija tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: (190-keskm) X 0,8. Maksimumhändikäpiks on 70 punkti. Seega näiteks 130 p.-se keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (190-130) X 0,8 = 48 punkti iga mängu kohta. Aluseks võetakse EVML ( Eesti Veeremängude Liidu) ametlik võistluskeskmine. Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse esimesel etapil maksimumhändikäp.

Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga etapi eel vastavalt tema liigakeskmisele jooksval hooajal.

Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. ja tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

 

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

 

Rahvaliiga toimumise aeg: 12 jaanuar – 22 aprill 2016

 

1.etapp 12-20 jaanuar 2016

2.etapp 26 jaanuar – 3 veebruar 2016

3.etapp 9 – 17 veebr 2016

4.etapp 23.veebruar – 2 märts 2016

5.etapp 8 – 16 märts 2016

6.etapp 22 – 30 märts 2016

7.etapp 5 – 13 aprill 2016

Finaalvoor 22 aprill 2016

 

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat.

Kui KÕIK võistkonna liikmed töötavad samas ettevõttes, organisatsioonis, omavalitsuses või kuuluvad selle juhatusse/nõukokku, saab võistkond lisaboonusena 10 punkti iga viskevooru kohta (lisaks tavapärasele händikäpile).

 

Naismängijatele lisaboonus 8 p. mängu kohta !

Hooaja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine etapi (päeva) sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel). Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on korraldajal õigus viimati registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

 

Võistkonna registreerimine toimub kuni 11-nda jaanuarini 2016, kui loositakse asetus esimeseks etapiks. Lisainfot saab saali telefonil 56805977 (Heidi).

Registreerimine e-maili teel info(at)peronabowling.ee või Perona Bowlingusaalis kohapeal. Registreerimisel tuleb avalikustada kogu võistkonna koosseis koos kontaktisiku kontaktidega.

Esimeseks vooruks alagrupid loositakse, edaspidi moodustatakse grupid vastavalt turniiritabeli hetkeseisule (edetabeli eesotsas asetsevad võistkonnad mängivad omavahel jne) Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja saalis.

Rahvaliiga hooaja osavõtumaks on 290 € (lisandub KM 20%). Finaalvooru eest eraldi tasu ei ole. Võistlusvooru mitteilmumine ei vabasta mängijat või meeskonda osavõtumaksust.

Registreerides enne 1.jaanuari 2016, on registreerimise soodushind 270 € + KM

 

4. Võistlussüsteem eelvoorudes, tasapunktideisud

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igal etapil (kokku 5 etappi) 3 minimatshi oma alagrupi võistkondadega vastavalt mängutabelile.

Arvestust peetakse eraldi A-ja B-divisjonile ning ka minimatshid toimuvad divisjonide sees.

 

Matshi võit annab 1 punkti, viigi korral saavad mõlemad 0,5 punkti. Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud, puuduva (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija nn „liigakeskmist“, millele lisatakse tema uus arvestuslik händikäp. Puuduva võistkonnaliikme keskmise kasutamise eelduseks on vähemalt 3 mängitud sarja jooksva hooaja kestel. Kui niisugust mängijat võistkonnas ei leidu, arvestatakse tema keskmiseks 150 p. koos händikäpiga. Võistkonnast peab korraga kohal olema vähemalt 2 mängijat. Vastasel juhul arvestatakse võistkonnale loobumisvõit.

 

Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade keskmist koos händikäpiga, kui see on sama, siis puhast keskmist (ilma händikäpita), seejärel viimasel etapil saavutatud keskmine koos hcp-ga ja kui ka see on sama, siis otsustab loos.

Tasapunktiseisude lahendamine

Eelvoorudes: viigi korral mängijate omavahelises matshis poolitatakse punkt. Võrdsete võidupunktide korral eelvoorude lõpuks arvestatakse võistkonna keskmist koos händikäpiga, selle võrdsuse korral puhast keskmist.

Finaalvoorudes: visatakse ümber täislaud (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni tasaseisu lahenemiseni. Selleks valib võistkond ise enda liikmete hulgast mängija, kes täislauda viskama hakkab.

 

5. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine

Finaalvoorud reedel, 22 aprillil 2016 kell 18:00

Põhiturniiri tulemusi finaalvooru kaasa ei võeta.

Finaalidesse pääsevad kõik võistkonnad.

Täpsem finaalide formaat selgub peale registreerumistähtaja lõppu.

 

1.ring kell 18. Kummagi divisjoni eelvoorude kohad 11 kuni 16,

1 sari, 11 koht mängib 16-ndaga, 12-s koht 15-ndaga, 13-s koht 14-ndaga. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi

 

2.ring orienteeruvalt kell 18:40. Eelvoorude kohad 8 kuni 10 mängivad eelmise ringi võitjatega niimoodi, et kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi

 

3.ring orienteeruvalt kell 19:20. Eelvoorude kohad 5 kuni 7 mängivad eelmise ringi võitjatega niimoodi, et kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi

 

4.ring orienteeruvalt kell 20:00. Eelvoorude kohad 2 kuni 4 mängivad eelmise ringi võitjatega niimoodi, et kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad pääsevad poolfinaali

 

Poolfinaal Orienteeruvalt kell 20:40. Eelvoorude 1.koht pluss võitjad eelmisest ringist. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne, võitjad superfinaali

 

SuperfinaalOrienteeruvalt kell 21:20. Poolfinaalide võitjad omavahel esikohale, 1 sari.

 

Händikäp lisatakse samadel alustel nagu põhiturniiril ehk keskmise alusel peale põhiturniiri lõppu. Finaalvoorude kestel händikäppi ümber ei arvestata.

Kõik finaalvoorus osalejad peavad olema mänginud ka põhiturniiril (uute mängijate lisamine ei ole lubatud), mängida saab minimaalselt kahekesi samadel alustel nagu eelvoorudes.

 

6. Autasustamine ja PIDU

Autasustatakse paremaid võistkondi ja individuaalmängijaid, samuti etappide parimaid. Lõpupeole on palutud KÕIK osalenud võistlejad, sõltumata sellest, kas finaalis mängitakse või mitte

Võistluse peakohtunik on Raivo Tamm.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee