Reeglid


1. Võistlussüsteem

2. Händikäp

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

4. Eelvoorud, tasapunktiseisude lahendamine

5. Finaalvoor

6. Autasustamine

 

1. Võistlussüsteem

 

Meelelahutuslik bowlinguvõistlus sõpruskondadele ja töökolletviidele. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 6 etappi pluss finaalvoor. Võistkonnad on

jaotatud kahte divisjoni: A- ja B-divisjon. Jaotamise aluseks on võistkonna liikmete senine võistluskeskmine.

A-divisjoni arvatakse võiskonnad, kelle ülesantud mängijate võistluskeskmine (võistkonna kohta) on vähemalt 140 punkti (üksikute mängijate keskmine võib seda piiri ületada). Juhul kui osalejate registreerimisel kuulub võistkonda mängija, kellel võistluskeskmine puudub, arvestatakse tema võistluskeskmiseks A-või B-divisjoni kuuluvuse määramiseks 120 p. Juhul kui ühelgi registreeritaval mängijal võistluskeskmist ei ole, arvatakse võiskond automaatselt B-divisjoni.

Kui võistkondade arv ei jagu täpselt 6-ga, on korraldajal õigus tõsta suurima keskmisega B-divisjoni võistkondi või väikseima keskmisega A-divisjoni võistkondi divisjonide vahel ringi nii, et võistkondade arv jaguks võimalikult lähedaselt 6-ga.

 

Hooaja jooksul võib mängijaid vahetada, kuid B-liiga asendusmängija ametlik võistluskeskmine ei tohi olla suurem kui asendataval mängijal (välja arvatud juhul kui asendusmängija võistluskeskmine on alla 120 p või tema võistluskeskmine puudub). Eriarvamuste vältimiseks peab võistkond alati enne mängijate vahetust selgitama välja asendusmängija võistluskeskmise (võistluse kohtuniku või sekretäri kaudu).

Võistlustel järgitakse EVML kehtivaid võistlusmäärusi.

 

2. Händikäpipunktide arvutamine

 

Mängija tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: (190-keskm) X 0,8. Maksimumhändikäpiks on 70 punkti. Seega näiteks 130 p.-se keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (190-130) X 0,8 = 48 punkti iga mängu kohta. Aluseks võetakse EVML ( Eesti Veeremängude Liidu) ametlik võistluskeskmine. Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse esimesel etapil maksimumhändikäp.

Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga etapi eel vastavalt tema liigakeskmisele jooksval hooajal.

Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. ja tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

 

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

 

Rahvaliiga toimumise aeg: 6.sept kuni 7.dets 2016, Finaalvoor 8 dets.2016

1.etapp 20 – 29 sept 2016

2.etapp 3 – 13 okt 2016

3.etapp 17 – 27 okt 2016

4.etapp 31 okt – 10 nov 2016

5.etapp 14 – 24 nov 2016

6.etapp 28 nov – 7 dets 2016

Finaalvoor 8 dets 2016

 

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Juhul kui KÕIK võistkonna liikmed töötavad samas ttevõttes/organisatsioonis/omavalitsuses või kuuluvad selle juhatusse/nõukokku, saab võistkond lisaboonusena 10 punkti iga viskevooru kohta (lisaks tavapärasele händikäpile).

Naismängijatele lisaboonus 8 p. mängu kohta !

 

Hooaja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine etapi (päeva) sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel). Kuna võistkondade arv peab olema 6-ga jaguv, on korraldajal õigus viimati registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda või neid divisjonide vahel ringi tõsta nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

Võistkonna registreerimine toimub kuni 15-nda septembrini 2016 kui loositakse asetus esimeseks etapiks.

Lisainfot saab telefonil 56464208 (Raivo)

 

Registreerimine e-maili teel info(at)peronabowling.ee või Perona Bowlingusaalis kohapeal. Registreerimisel tuleb avalikustada kogu võistkonna koosseis koos kontaktisiku kontaktidega.

Esimeseks vooruks alagrupid loositakse, edaspidi moodustatakse grupid vastavalt turniiritabeli hetkeseisule (edetabeli eesotsas asetsevad võistkonnad mängivad omavahel jne)

Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja saalis.

Rahvaliiga hooaja osavõtumaks on 320 € (lisandub KM 20%). Finaalvooru eest eraldi tasu ei ole. Võistlusvooru mitteilmumine ei vabasta mängijat või meeskonda osavõtumaksust.

 

4. Võistlussüsteem eelvoorudes, tasapunktiseisud

 

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 6-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igal etapil (kokku 6 etappi) 5 minimatshi oma alagrupi võistkondadega vastavalt mängutabelile.

Arvestust peetakse eraldi A-ja B-divisjonile ning ka minimatshid toimuvad divisjonide sees.

 

Etapil antakse võidupunkte alljärgnevalt:

Tulemuste vahe üle 100 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 0 punkti

Tulemuste vahe 21 kuni 100 punkti: võitjale 2 punkti, kaotajale 0 punkti

Tulemuste vahe kuni 20 punkti: võitjale 2 punkti, kaotajale 1 punkt

Viik: kummalegi võistkonnale 1 punkt

 

Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud, puuduva (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija nn „liigakeskmist“, millele lisatakse tema uus arvestuslik händikäp. Kui puuduval mängijal keskmist ei ole, arvestatakse tema keskmiseks 150 p. koos händikäpiga. Võistkonnast peab korraga kohal olema vähemalt 2 mängijat. Vastasel juhul arvestatakse võistkonnale loobumisvõit.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

 

Võrdsete võidupunktide korral eelvoorude lõpuks arvestatakse võistkonna keskmist koos händikäpiga, selle võrdsuse korral puhast keskmist, seejärel viimasel etapil saavutatud keskmine koos hcp-ga, seejärel eelviimase etapi jne.

 

Finaalvoorudes: visatakse ümber täislaud (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni tasaseisu lahenemiseni. Selleks valib võistkond ise enda liikmete hulgast mängija, kes täislauda viskama hakkab.

 

5. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine

 

Finaalvoorud neljapäeval, 8-ndal detsembril 2016 kell 18:00

Põhiturniiri tulemusi finaalvooru kaasa ei võeta. Finaalvoorus peab võistkonnas kohal olema 3 mängijat s.t kellegi keskmisega mängimine ei ole lubatud. Juhul kui osaleb uus mängija (ehk mängija, kes pole eelvoorudes võistkonda esindanud), on tema händikäpiks 0 p.

 

B-divisjon

 

1.ring (8 võistkonda) kell 18. B-divisjoni eelvoorude kohad 11 kuni 18, 1 sari, võistkonna summas 2 paremat pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

2.ring (8 võistkonda) orienteeruvalt kell 18:40. B-divisjoni eelvoorude kohad 5 kuni 10 pluss 2 paremat eelmisest ringist. 1 sari, matshisüsteemis, võitjad järgmisesse ringi. Kõrgem asetus mängib madalamaga. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

3.ring (8 võistkonda) orienteeruvalt kell 19:20. B-divisjoni eelvoorude kohad 1 kuni 4 pluss võitjad eelmisest ringist. 1 sari, matshisüsteemis, võitjad järgmisesse ringi. Kõrgem asetus mängib madalamaga.Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

Poolfinaal (4 võistkonda) Orienteeruvalt kell 20:00 võitjad eelmisest ringist. 1 sari, matshisüsteemis, võitjad järgmisesse ringi. Kõrgem asetus mängib madalamaga.Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

Superfinaal (2 võistkonda). Orienteeruvalt kell 20:30 B-divisjoni eelmise ringi 2 paremat omavahel. 1 sari

 

A-divisjon

 

1.ring (4 võistkonda) kell 18:00 . A-divisjoni kohad 9 kuni 12. 1 sari, võistkonna summas parim pääseb edasi Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

2.ring (4 võistkonda) orienteeruvalt kell 18:40. A-divisjoni kohad 6 kuni 8 pluss võitja eelmisest ringist. 1 sari, võistkonna summas parim pääseb edasi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

3.ring (4 võistkonda) orienteeruvalt kell 19:20. A-divisjoni kohad 3 kuni 5 pluss parim eelmisest ringist, kõrgem asetus kohtub madalamaga. Võitjad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

Poolfinaal (4 võistkonda) orienteeruvalt kell 20:00. A-divisjoni kohad 1 kuni 2 pluss võitjad eelmisest ringist, kõrgem asetus kohtub madalamaga. Võitjad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

Superfinaal (2 võistkonda) Orienteeruvalt kell 20:30 A-divisjoni eelmise ringi võitjad omavahel. 1 sari.

 

Händikäp lisatakse samadel alustel nagu põhiturniiril ehk keskmise alusel peale põhiturniiri lõppu. Finaalvoorude kestel händikäppi ümber ei arvestata.

 

Finaalvoorus saab mängida AINULT KOLMEKESI. Puuduva mängija puhul arvestatakse võistkonnale kaotus. Juhul kui finaalis osaleb mängija, kes pole eelvoorudes osalenud, arvestatakse tema händikäpiks 0 p.

 

 

6. Autasustamine

Autasustatakse A-ja B-divisjoni paremaid võistkondi ja individuaalmängijaid.

 

Võistluse peakohtunik on Raivo Tamm.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee