Rahvaliiga 2017 sügishooaeg


1. Võistlussüsteem

2. Händikäp

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

4. Eelvoorud, tasapunktiseisude lahendamine

5. Finaalvoor

6. Autasustamine

 

1. Võistlussüsteem

 

Meelelahutuslik bowlinguvõistlus sõpruskondadele ja töökollektiividele. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 5 etappi pluss finaalvoor.

 

Kui võistkondade arv ei jagu täpselt 6-ga, on korraldajal õigus järjekorras viimastele registreerujatele ära öelda nii, et võistkondade arv jaguks 6-ga.

Võistlustel järgitakse Eesti Veeremängude Liidu (EVML) kehtivaid võistlusmäärusi.

 

2. Händikäpipunktide arvutamine

 

Mängija tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: (210-keskm) X 0,95. Maksimumhändikäpiks on 100 punkti. Seega näiteks 120 p.-se keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (210-120) X 0,95 = 86 punkti iga mängu kohta. Aluseks võetakse eelmise (selle puudumisel üle-eelmise jne) Rahvaliiga hooaja võistluskeskmine, kui seda ei ole, siis EVML ametlik võistluskeskmine. Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse esimesel etapil maksimumhändikäp. Kohtuniku otsusega võidakse võistleja algset händikäppi muuta, kui on võimalik välja selgitada tema tegelik mängutase ja eelnimetatud allikates võistluskeskmist ei ole.

Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga etapi eel vastavalt tema liigakeskmisele jooksval hooajal.

 

Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. ja tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

Kohtunikul on õigus mängija keskmist etapil mitte arvestada juhul kui tema tulemus mingil põhjusel erineb oluliselt senisest keskmisest allapoole (põhjuseks võib olla mängu katkestamine, vigastus, pikaajaline mängupaus, etapi keskmise erinevus senisest keskmisest rohkem kui 15% allapoole jne jne)

 

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

 

Rahvaliiga toimumise aeg:

 

1.etapp 18 – 28 sept 2017

2.etapp 2 - 12 okt 2017

3.etapp 16 - 26 okt 2017

4.etapp 30 okt - 9 nov 2017

5.etapp 13 - 22 nov 2017

Finaalvoor 23 nov 2017

 

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Juhul kui KÕIK võistkonna liikmed töötavad samas ettevõttes/organisatsioonis/omavalitsuses või kuuluvad selle juhatusse/nõukokku (või nende pereliikmete hulka), saab võistkond lisaboonusena 10 punkti iga viskevooru kohta (lisaks tavapärasele händikäpile).

Hooaja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine etapi (päeva) sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel). Kuna võistkondade arv peab olema 6-ga jaguv, on korraldajal õigus viimati registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

Võistkonna registreerimine toimub kuni 15-nda septembrini 2017, kui loositakse asetus esimeseks etapiks. Lisainfot saab saali telefonil 56464208 (Raivo)

Registreerimine e-maili teel info(at)peronabowling.ee või Perona Bowlingusaalis kohapeal. Registreerimisel tuleb avalikustada kogu võistkonna koosseis koos kontaktisiku kontaktidega.

Esimeseks vooruks alagrupid loositakse, edaspidi moodustatakse grupid vastavalt turniiritabeli hetkeseisule (edetabeli eesotsas asetsevad võistkonnad mängivad omavahel jne) Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja saalis.

 

Rahvaliiga hooaja osavõtumaks on 300 € (lisandub KM 20%). Finaalvooru eest eraldi tasu ei ole. Võistlusvooru mitteilmumine ei vabasta mängijat või meeskonda osavõtumaksust.

 

4. Võistlussüsteem eelvoorudes, tasapunktiseisud

 

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 6-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igal etapil (kokku 5 etappi) 5 minimatshi oma alagrupi võistkondadega vastavalt mängutabelile.

 

Võidupunkte antakse alljärgnevalt:

Tulemuste vahe üle 100 punkti: võitjale 5 punkti, kaotajale 0 punkti

Tulemuste vahe 51 kuni 100 punkti: võitjale 4 punkti, kaotajale 0 punkti

Tulemuste vahe 21 kuni 50 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 1 punkt

Tulemuste vahe kuni 21 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 2 punkti

Viik: kummalegi võistkonnale 2 punkti

Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud.

Teisel etapil korrutatakse etapi võidupunktid koefitsendiga 1,2; kolmandal etapil koefitsendiga 1,4; neljandal etapil koefotsendiga 1,7; viiendal etapil koefitsendiga 2.

 

Individuaalne paremusjärjestus

 

selgitatakse igal etapil antavate kohapunktide alusel (eraldi meeste ja naiste arvestuses).

Etapi viimane koht saab 1 kohapunkti, eelviimane 2 punkti jne jne.

Teisel etapil korrutatakse etapi kohapunktid koefitsendiga 1,2; kolmandal etapil koefitsendiga 1,4; neljandal etapil koefitsendiga 1,7; viiendal etapil koefitsendiga 2.

 

Tasapunktiseisude lahendamine

 

Võrdsete võidupunktide korral eelvoorude lõpuks arvestatakse võistkonna keskmist koos händikäpiga, selle võrdsuse korral puhast keskmist, seejärel viimasel etapil saavutatud keskmine koos hcp-ga, seejärel eelviimase etapi jne.

Finaalvoorudes: visatakse ümber täislaud (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni tasaseisu lahenemiseni. Selleks valib võistkond ise enda liikmete hulgast mängija, kes täislauda viskama hakkab.

 

5. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine

 

Finaalvoorud neljapäeval, 23-ndal novembril 2017 kell 18:00

Põhiturniiri tulemusi finaalvooru kaasa ei võeta. Juhul kui osaleb uus mängija (ehk mängija, kes pole eelvoorudes võistkonda esindanud), on tema händikäpiks 0 p.

 

Händikäp lisatakse samadel alustel nagu põhiturniiril ehk keskmise alusel peale põhiturniiri lõppu. Finaalvoorude kestel händikäppi ümber ei arvestata.

Ka finaalvoorus saab mängida ainult kolmekesi. Puuduva mängija puhul arvestatakse võistkonnale kaotus.

 

1.ring (12 võistkonda). kell 18:00.

Eelvoorude kohad 25 kuni 36, 1 sari, võistkonna summas 2 paremat pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

2.ring (12 võistkonda). orienteeruvalt kell 18:45.

Eelvoorude kohad 15 kuni 24 pluss 2 paremat eelmisest ringist. 1 sari, võistkonna summas 2 paremat pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

3.ring (12 võistkonda). orienteeruvalt kell 19:30.

Eelvoorude kohad 5 kuni 14 pluss 2 paremat eelmisest ringist. 1 sari, 4 paremat järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

4.ring (8 võistkonda). orienteeruvalt kell 20:15.

Eelvoorude kohad 1 kuni 4 pluss 4 paremat eelmisest ringist. 1 sari matshisüsteemis, kõrgem asetus kohtub madalamaga. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

5.ring, poolfinaal (4 võistkonda). orienteeruvalt kell 21:00.

Võitjad eelmisest ringist. 1 sari matshisüsteemis, kõrgem asetus kohtub madalamaga. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

 

Superfinaal (2 võistkonda). Orienteeruvalt kell 21:30 Eelmise ringi võitjad omavahel. 1 sari

 

Händikäp lisatakse samadel alustel nagu põhiturniiril ehk keskmise alusel peale põhiturniiri lõppu. Finaalvoorude kestel händikäppi ümber ei arvestata.

Juhul kui finaalis osaleb mängija, kes pole eelvoorudes osalenud, arvestatakse tema händikäpiks 0 p.

 

6. Autasustamine

Autasustatakse 8 paremat võistkonda ning 5 paremat meest ja naist. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse eelvooru tulemuste põhjal. Lisaks autasustatakse etappide parimaid mees-ja naismängijaid.

Võistluse peakohtunik on Raivo Tamm.


INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410

Töötame:


E - R 14 - 23

L 12 - 23

P 12 - 22

NB! Klientide ja/või broneeringute puudumisel võib Perona Bowling olla suletud 1 tund enne ametlikku sulgemisaega.

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee