fbpx
 In Decisions of meetings

Protokollis Raivo Tamm

Päevakord:

1. Kvoorumi kontroll. Klubis 26 liiget, kohal 19 liiget kvoorum koos.

2. Juhatuse ülevaade tehtud tööst möödunud majandusaastal. Kuulati ära

3. Majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada

4. Juhatuse ja presidendi valimised.

Ettepanek – 3 liiget: Raivo Tamm, Tiit Valdaru, Toomas Talviste. Hääletamine: 18 poolt, 1 erapooletu.

5. Klubi sportlik tegevus. Klubiaegadest osavõtt on rõõmustavalt aktiivne, suvel jätkame tavaformaadis, samadel aegadel.

6. Muu klubiline tegevus. Teen ettepaneku taastada Kihnu suvepäevade traditsioon, niiet räägime sellest. Suvepäevad 26-28 juuni. Klubi meistrikad- sügisel 2015.

Narva- 18-19 juuli

7. Klubisärgid. Kogume ettemaksu 20 €.

8. Klubi aastamaks järgmiseks hooajaks. Ettepanek- liikmemaks 25 €, 45 € täiskasvanutele, noortele kuni 14 a 10 €. Kuni 1 sept-ni 10 €.

9 .Muud küsimused. Meelitada Kaido Põder perega tagasi klubisse

10. Koosoleku lõpetamine.