fbpx

Conditions and Terms

Perona Bowling-u kliendikaardi registreerimisel esitatud isikuandmed, samuti Sinu kliendikaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja Perona Bowling-u kliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks. Andmete vastutav töötleja on Suur Aasta OÜ, registrikood 12502057, Metsa 13a, Pärnu 80024.

1. Perona Bowling-u kliendikaardi registreerimise tingimused

1.1. Perona Bowling-u kliendikaardi (edaspidi ka kaart) registreerimine toimub Perona Bowlingusaalis (Metsa 13a, Pärnu)

1.2. Kliendikaardiks on isiku ID-kaart

1.6. Registreerimisel antud andmed sisestatakse kaitstud andmebaasi ning avatakse ID-kaardi põhine kliendikaart isikule, keda edaspidi nimetatakse kaardi kasutajaks.

1.7. Registreerimine on tasuta

2. Perona Bowlingu kliendikaardi kasutamise tingimused

2.1. Kaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

2.2. Kaart ei ole maksekaart.

2.3. Perona Bowling-u kliendikaart annab kaardi omanikule 5% soodustust alates 6-ndast mängutunnist bowlingus ja 10 % soodustust alates 21-st mängutunnist bowlingus. Sama kehtib piljardimängu kohta.

2.4. Lisaks püsisoodustustele on kliendikaardi omanikul võimalus kasutada igakuiseid eripakkumisi soodustusega või tasuta toodetele, kampaaniahindadele, piiratud osavõtuga võistlustele jne.

3. Muud tingimused

3.1. Suur Aasta OÜ töötleb kliendikaardi andmeid kliendikontode haldamise eesmärgil ja vastavalt Eestis kehtivatele seadustele, kaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste või loosimiste läbiviimiseks vms. Kaardi kasutajatele edastatakse infot kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste kohta taotluses esitatud telefoninumbrite vahendusel, e-maili aadressidele või Eestis asuvatele koduaadressidele.

3.2. Kaardi registreerimisega on kaardi kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Perona Bowling-u kliendikaardiga sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Suur Aasta OÜ poolt tingimustes toodud eesmärkidel.

3.3. Juhul, kui kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta registreerimisel vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Kaardi kasutajal on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamist otseturundamiseks, teavitades sellest Perona Bowling-u infoletti.

3.4. Juhul, kui kaardi kasutaja väljendab taotluses oma soovi saada Suur Aasta OÜ-lt pakkumisi, annab kaardi kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nimi, kontaktaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale. Kaardi kasutajale pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kaardi kasutaja telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele. Kaardi kasutaja ja Suur Aasta OÜ vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (kaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on Suur Aasta OÜ-l õigus edastada kaardi kasutaja nimi ja kontaktaadress postitusettevõtjale. Postitusettevõtjaga, helistamis- ja telefoniküsitluse teenust osutavate ettevõtjatega on Suur Aasta OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

3.5. Täiendava informatsiooni ja Perona Bowling-u kliendikaardiga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 4420410 tööpäevadel kl 10 – 17.