fbpx

Rahvaliiga 2020 kevadhooaeg

1. Võistlussüsteem
2. Händikäp
3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud
4. Eelvoorud, tasapunktiseisude lahendamine
5. Finaalvoor
6. Autasustamine

1. Võistlussüsteem
Meelelahutuslik bowlinguvõistlus sõpruskondadele ja töökollektiividele. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 8 etappi pluss finaalvoor. NO-TAP formaadis (“Strike”-ks loetakse ka esimesel heitel mahavisatud 9 kurikat) ehk lihtsalt öeldes- tulemuste tase on kõrgem kui tavaformaadis.
Neljased alagrupid. Esimene vahetus alustab kell 18.30 ja teine kell 20.15. Õliskeem jääb samaks kogu hooaja vältel (sh finaalides). Kui võistkondade arv ei jagu täpselt 4-ga, on korraldajal õigus järjekorras viimastele registreerujatele ära öelda nii, et võistkondade arv jaguks 4-ga.
Võistlustel järgitakse Eesti Veeremängude Liidu (EVML) kehtivaid võistlusmäärusi.

2. Händikäpipunktide arvutamine
Mängija tulemustele lisatakse händikäp. Kui ta on osalenud eelmisel hooajal (sügis/2020) Rahvaliigal, siis on aluseks see keskmine. Kui mängija seal osalenud ei ole, võetakse keskmine EVML-i AVK alusel. Sellisel juhul korrutatakse tema tulemus koefitsendiga 1,15, et tasakaalustada NO-TAP formaadi tulemuste taset, edasi (210-keskm) X 0,9. Maksimumhändikäpiks on 60 punkti.

Näide 1. Võistleja alustab esmakordselt hooaega Rahvaliigas keskmisega 120 p. Seega esimesel etapil arvutatakse tema händikäpiks: 120 x 1,15 = 138, (210-138) x 0,9 = 64,8 ja tema händikäpiks loetakse maksimaalne võimalik ehk 60 p.

Näide 2. Võistleja on juba mõnel etapil osalenud ja saavutanud keskmiseks tulemuseks NO-TAP formaadis 160 p. Nüüd arvutatakse tema händikäp järgmise valemi alusel: (210-160) x 0,9 = 45 punkti

Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse esimesel etapil maksimumhändikäp. Kohtuniku otsusega võidakse võistleja algset händikäppi muuta, kui on võimalik välja selgitada tema tegelik mängutase ja eelnimetatud allikates võistluskeskmist ei ole.
Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga etapi eel vastavalt tema liigakeskmisele jooksval hooajal.

Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. ja tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.
Kohtunikul on õigus mängija keskmist etapil mitte arvestada juhul kui tema tulemus mingil põhjusel erineb oluliselt senisest keskmisest allapoole (põhjuseks võib olla mängu katkestamine, vigastus, pikaajaline mängupaus, etapi keskmise erinevus senisest keskmisest rohkem kui 20% allapoole jne jne)

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud
Rahvaliiga toimumise aeg:
1.etapp 10 – 12 märts 2020
2.etapp 17 – 19 märts 2020
3.etapp 24 – 26 märts 2020
4.etapp 31 märts – 2 aprill 2020
5.etapp 7 – 9 aprill 2020
6.etapp 14 – 16 aprill 2020
7.etapp 21 – 23 aprill 2020
8.etapp 28 – 30 aprill 2020
Finaalvoor 8 mai 2020

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Naistele lisaboonus 8 p sarja kohta.
Hooaja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine etapi (päeva) sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel). Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on korraldajal õigus viimati registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.
Võistkonna registreerimine toimub kuni 9.märtsini 2020 kui loositakse asetus esimeseks etapiks. Erijuhul ja vabade kohtade olemasolul saab registreeruda ka hiljem. Lisainfot saab telefonil 56464208 (Raivo) või e-maili teel raivo(at)peronabowling.ee
Registreerimisel tuleb teatada kontaktisiku kontaktid.
Esimeseks vooruks alagrupid loositakse, edaspidi moodustatakse grupid vastavalt turniiritabeli hetkeseisule (edetabeli eesotsas asetsevad võistkonnad mängivad omavahel jne) Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja saalis.
Rahvaliiga hooaja osavõtumaks on 360 € (lisandub KM 20%). Finaalvooru eest eraldi tasu ei ole. Võistlusvooru mitteilmumine ei vabasta mängijat või meeskonda osavõtumaksust.

4. Võistlussüsteem eelvoorudes, tasapunktiseisud
Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igal etapil (kokku 8 etappi) 3 minimatshi oma alagrupi võistkondadega vastavalt mängutabelile.

Võidupunkte antakse alljärgnevalt:
Tulemuste vahe üle 100 punkti: võitjale 5 punkti, kaotajale 0 punkti
Tulemuste vahe 51 kuni 100 punkti: võitjale 4 punkti, kaotajale 0 punkti
Tulemuste vahe 21 kuni 50 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 1 punkt
Tulemuste vahe kuni 21 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 2 punkti
Viik: kummalegi võistkonnale 2 punkti

Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud.
Kolmandal ja neljandal etapil korrutatakse etapi võidupunktid koefitsendiga 1,2; viiendal ja kuuendal etapil koefitsendiga 1,4. seitsmendal ja kaheksandal etapil koefitsendiga 1,6.
Võistkonnast peab korraga kohal olema 3 mängijat, vastasel juhul arvestatakse võistkonnale kaotus. Sellisel puhul mängib vastasvõistkond siiski enda mängu ära ja tema tulemust võrreldakse antud alagrupi võistkondliku aritmeetilise keskmise tulemusega (koos händikäpiga), korrutades selle tulemuse 3-ga) Vastavalt sellele saab võistkond ka võidupunkte. Esimesel etapil mängitakse loobumisvõidu puhul 700 punkti vastu.
Niisamuti tomitakse juhul kui võistkondade arv ei jagu 4-ga ja osades alagruppides mängib vähem võistkondi.

Individuaalne paremusjärjestus
selgitatakse igal etapil antavate kohapunktide alusel (eraldi meeste ja naiste arvestuses).
Etapi viimane koht saab 1 kohapunkti, eelviimane 2 punkti jne jne.
Kolmandal ja neljandal etapil korrutatakse etapi võidupunktid koefitsendiga 1,2; viiendal ja kuuendal etapil koefitsendiga 1,4. seitsmendal ja kaheksandal etapil koefitsendiga 1,6.

Tasapunktiseisude lahendamine
Võrdsete võidupunktide korral eelvoorude lõpuks arvestatakse võistkonna keskmist koos händikäpiga, selle võrdsuse korral puhast keskmist, seejärel viimasel etapil saavutatud keskmine koos hcp-ga, seejärel eelviimase etapi jne.
Finaalvoorudes: visatakse ümber täislaud (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni tasaseisu lahenemiseni. Selleks valib võistkond ise enda liikmete hulgast mängija, kes täislauda viskama hakkab.

5. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine
Reedel, 8-ndal mail 2020.

Täpsem finaaliformaat avalikustatakse peale võistluste algust kui on selgunud osalevate võistkondade lõplik arv.

6. Autasustamine
Autasustatakse 6 paremat võistkonda ning 3 paremat meest ja naist. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse eelvooru tulemuste põhjal. Lisaks autasustatakse etappide parimaid mees- ja naismängijaid
Võistluse peakohtunik on Raivo Tamm.

Lõpupidu
Ajakava selgub peale finaalide formaadi avaldamist.
Süüa-juua saab maja kulul !