fbpx

Klubikarikas 2020/kevad

Perona BC klubikarikas 2020/kevad toimub 22.01.2020 kuni 10.05.2020. Kokku 16 etappi, v.a juhul kui mõnel nädalal ei õnnestu etappi teiste võistluste või ürituste tõttu korraldada. Finaalid pühap. 17.mail 2020.

Eelvoorud

Kokku 16 ühenädalast etappi, millest arvesse läheb 12 paremat tulemust (kohapunktide alusel). HCP muudetakse kahe etapi järel, ka juhul kui neist kahest osaletakse vaid ühel etapil. HCP valem 210/80%, max 80 punkti, algse HCP arvutamise aluseks on EVML-i poolt arvutatav võistluskeskmine (AVK), edasi arvutatakse HCP ainult klubikarika sarjade alusel s.t. AVK-d enam keskmise arvutamisel ei arvestata. Arvesse läheb parim sooritus koos “vigade parandusega” ehk juhul kui mängitakse 5 sarja, siis HCP arvutamisel võetakse arvesse kõik 5 sarja. Erandjuhul määrab HCP juhatus (näiteks kui võistleja AVK ei kajasta tema reaalset taset või kui AVK puudub)

Mängija HCP ümberarvutamisel arvestatakse iga etapi parimaid sooritusi välja arvatud järgmised erandjuhud:

*kui mängija tulemus etapil on vähemalt 15% võrra väiksem tema viimasest hcp arvutamise aluseks olevast keskmisest. Sellisel juhul arvestatakse tema tulemuseks HCP arvutamisel senine HCP arvutamise aluseks olnud keskmine miinus 15%.

Näide: kui mängija senine HCP arvutamise alus on 200 p ja tema etapi keskmine on 150 p, siis võetakse tema HCP arvutamise aluseks sellel etapil 200 miinus 15% ehk 170 p.

*mängija katkestas etapi või ei märkinud tulemust üles

Etapil mängitakse 4 sarja, maksimaalselt 3 katset ehk 2 korda ümberviskamisi pluss ühe sarja “vigade parandus” ühel vabalt valitud sooritusel.

“Vigade parandus” ehk ühe sarja ümberviskamine: mängijal on õigus visata ühe etapi jooksul ümber halvim sari enda vabalt valitud sooritusest. Kokku mängitakse koos ümberviskamistega kuni 3 korda ühe etapi jooksul, aga “vigade parandust” saab teha vaid ühele sooritusele. “Vigade parandust” võib mängida kõigil klubiaegadel. Mängitakse eraldi radadel (kuni 3 mängijat rajal) s.t “vigade parandust” ei tohi mängida samadel radadel, kus lõpetati eelmine vahetus. Soojendus 4 viset. “Vigade paranduse” tasu on 5 eurot. Mängija peab enne enda soorituse algust märkima tabelisse, millist sooritust ta parandama hakkab. Arvesse läheb igal juhul “vigade paranduse” tulemus, seda ka juhul kui visatud tulemus on väiksem kui parandatav sari.

Mänguajad on kolmapäeviti kl 15:30 (esimene vahetus) ja kl 16:50 (teine vahetus), laupäeviti ja pühapäeviti kl 10-12. Klubikarika mäng peab algama klubi mänguajal (lõppeda võib hiljem, kui saalis on vabu radasid)

Võistlusmaks, mängimise kord

Võistlusmaks Perona BC klubiliikmetele 10 € (nii esimene sooritus kui ümberviskamised), teised mängijad väljastpoolt klubi osaleda ei saa. “Vigade paranduse” tasu on 5 €. Kogu rajamaksust ja karikatest ülejääv summa paigutatakse lõpparvestuse auhinnafondi. Tasumine kohapeal sularahas.

Soojendus 4 viset, radade vahetus pärast igat sarja, algusrada loositakse. Lubatud on mängida ka üksi rajal, sellisel juhul liigub tema järgmiseks mänguks parempoolse raja esimeseks mängijaks, tema asemele tuleb vasakpoolse raja esimene mängija ning teine mängija jätab selle raja vahele, liikudes 2 raja võrra paremale teiseks mängijaks

Õlitust muudetakse  iga etapi järel. Etappide ettemängimine ega mängimine väljaspool klubiaegasid ei ole lubatud.

Kohapunktid

Kohapunktid jagatakse järgmiselt:

1.koht 20 p

2.koht 17 p

3.koht 15 p

4.koht 13 p

5.koht 12 p

6.koht 11 p

…jne

14.koht 3 p

15.koht 2 p

16….jne koht 1 p

Tasapunktiseisud

Punktide võrdsuse korral etapi sees on eespool parema puhta keskmisega mängija, selle võrdsuse korral loeb viimane sari, seejärel eelviimane jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos

Kohapunktide võrdsuse korral eelvoorude järgselt on eespool parema puhta keskmisega mängija.

Etapi kohapunkte jagatakse meeste ja naiste ühises arvestuses.

Desperadovoor

Desperadovoor toimub vahetult enne finaale, 17-ndal mail kell 10. Üks sari,  üks mängija punktisumma alusel (koos hcp-ga) pääseb finaalidesse. Juba finaalidesse pääsenud mängijad desperadovoorus osaleda ei saa. Desperadovoorus osalemiseks peab mängima vähemalt 12-l etapil.

Finaal

Finaal toimub 17-ndal mail kell 10.30, osavõtumaksu ei ole.

Finaali pääseb 10 paremat üldise edetabeli alusel + 2 paremat naist, kes ei päsenud finaalidesse üldise edetabeli alusel (asetused 11 ja 12)+ 1 mängija Desperadovoorust (asetus 13)

Väljaspool ühisarvestust kvalifitseerunud naised paigutatakse üldjuhul finaalidesse asetustega 11 ja 12.  Juhul kui nais(t)e koht ühises tabelis on kõrgem, paigutatakse ta kõrgemale kohale.

Näide: 4 paremat naistkalifitseerub kohtadele 2, 6, 15  ja 23. Nende finaalieelne asetus on vastavalt 2, 6, 11 ja 12

Nii meeste kui naiste puhul on finaalidesse pääsemiseks minimaalselt vajalik osaleda 12-l etapil. Juhul kui ei leidu piisavalt etappidel osalenud mängijaid, väheneb vastavalt finalistide üldarv.

1.ring

Kell 10:30. Asetused 8-13 mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

2.ring

ca kell 11:15. Asetused 5-7 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

3.ring

ca kell 12:00. Asetused 2-4 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

4.ring

ca kell 12:45. Asetus 1 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 2 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

Superfinaal

ca kell 13.30. 2 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja

Auhinnafondi jagunemine

1.koht: 25% auhinnafondist

2.koht: 20% auhinnafondist

3 koht: 14% auhinnafondist

4.koht: 11% auhinnafondist

5.koht: 9% auhinnafondist

6.koht: 7% auhinnafondist

7.koht: 5% auhinnafondist

8.koht: 4% auhinnafondist

9.koht: 3% auhinnafondist

10.koht: 2% auhinnafondist

Etapi parimale tasuta mängukord mõnel järgmistest etappidest (vabal valikul). Viimase etapi parimale tagastatakse osavõtutasu

Peakohtunik on Raivo Tamm