fbpx

Perona BC klubikarikas 2019/sügis toimub 4.09.2019 kuni 8.12.2019. Kokku 14 etappi (sealhulgas klubi meistrivõistlused), v.a juhul kui mitmel nädalal ei õnnestu etappi teiste võistluste või ürituste tõttu korraldada. Finaalid 14 dets. 2019.

Eelvoorud

Kokku 14 ühenädalast etappi, millest arvesse läheb 10 paremat tulemust (kohapunktide alusel). Etapid jagunevad kahte blokki:

I blokk – 1.-7. etapp

II blokk – 8.-14. etapp

Klubi meistrivõistlused lähevad klubikarika arvestusse eraldi etapina. Seal lisatakse mängijale tema kehtiv HCP ja klubikarika etapi tulemused selgitatakse meistrivõistluste eelvoorude põhjal.

HCP muudetakse ainult esimese bloki järel, aluseks esimese bloki tulemused. HCP muutmiseks peab olema osalenud vähemalt 3-l etapil esimeses blokis, vastasel juhul jääb HCP muutmata.

HCP valem 210/80%, max 80 punkti

Händikäpi arvutamise aluseks on EVML-i poolt arvutatav võistluskeskmine (AVK)

Erandjuhul määrab HCP juhatus (näiteks kui võistleja AVK ei kajasta tema reaalset taset või kui AVK puudub)

Mängija hcp ümberarvutamisel arvestatakse iga etapi parimaid sooritusi välja arvatud järgmised erandjuhud:

*kui mängija tulemus etapil on vähemalt 15% võrra väiksem või suurem tema viimasest hcp arvutamise aluseks olevast keskmisest,

*mängija katkestas etapi või ei märkinud tulemust üles

4 sarja, maksimaalselt 3 katset ehk 2 korda ümberviskamisi. Erandiks on klubi meistrivõistlused, kus ümberviskamisi ei ole.

Mänguajad on kolmapäeviti kl 15:30 (esimene vahetus) ja kl 16:50 (teine vahetus), laupäeviti ja pühapäeviti kl 10-12.

Võistlusmaks, mängimise kord

Võistlusmaks Perona BC klubiliikmetele 12 €, teised mängijad väljastpoolt klubi osaleda ei saa. Kogu rajamaksust ja karikatest ülejääv summa paigutatakse lõpparvestuse auhinnafondi. Tasumine kohapeal sularahas.

Soojendus 4 viset, radade vahetus pärast igat sarja, algusrada loositakse. Lubatud on mängida ka üksi rajal, sellisel juhul liigub tema järgmiseks mänguks parempoolse raja esimeseks mängijaks, tema asemele tuleb vasakpoolse raja esimene mängija ning teine mängija jätab selle raja vahele, liikudes 2 raja võrra paremale teiseks mängijaks

Õlitust muudetakse 2 etapi järel (v.a. klubi meistrivõistluste etapp, kus on eraldi õlitused.

Etappide ettemängimine ega mängimine väljaspool klubiaegasid ei ole lubatud.

Klubikarika mäng peab algama klubi mänguajal (lõppeda võib hiljem, kui saalis on vabu radasid)

Kohapunktid

Kohapunktid jagatakse selliselt, et kõik võistlussooritused (kaasa arvatud katkestatud sooritused) paigutatakse ühisesse edetabelisse. See tähendab, et kui näiteks mängija teeb kolm sooritust, siis saab ta kõigi kolme soorituse eest ka kohapunktid, aga eelvoorude kokkuvõtlikku tabelisse läheb arvesse ainult iga mängija parim sooritus antud etapil.

Näide: kui mängija on teinud 3 korda ühe etapi sees supertulemuse ja saavutab seega etapil kohad 1 kuni 3, siis võtab ta küll järgmistelt mängijatelt ära selle etapi teise ja kolmanda koha punktid, aga kokkuvõtlikku tabelisse märgitakse ikkagi ainult tema parimad kohapunktid sellel etapil (mitte kohapunktide summa)

1., 2., 9., 10., 11., 12., 13 ja 14. etapi kohapunktid antakse järgnevalt: viimane koht 5 p, eelviimane 6 p jne …

Ülejäänud etappidel jagatakse kohapunktid alljärgnevalt: viimane koht 1 p, eelviimane 2 p jne …

Tasapunktiseisud

Punktide võrdsuse korral etapi sees on eespool parema puhta keskmisega mängija, selle võrdsuse korral loeb viimane sari, seejärel eelviimane jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos

Kohapunktide võrdsuse korral eelvoorude järgselt on eespool parema puhta keskmisega mängija.

Eelvoorudes toimub arvestus eraldi meestele ja naistele, finaalid on meestele-naistele ühised:

Etapi kohapunkte jagatakse meeste ja naiste ühises arvestuses.

Desperadovoor

Desperadovoor toimub vahetult enne finaale, 14-ndal detsembril kell 8:30. Üks sari, 2 paremat punktisumma alusel (koos hcp-ga) pääseb finaalidesse. Juba finaalidesse pääsenud mängijad desperadovoorus osaleda ei saa. Desperadovoorus osalemiseks peab mängima vähemalt 8-l etapil.

Finaal

Finaal toimub 14-ndal detsembril kl 9:00, osavõtumaksu ei ole.

Finaali pääseb 12 paremat üldise edetabeli alusel + 2 paremat naist (kes ei päsenud finaalidesse edetabeli alusel)+ 2 mängijat Desperadovoorust (asetus 15 ja 16)

Väljaspool ühisarvestust kvalifitseerunud naised paigutatakse üldjuhul finaalidesse asetustega 5 ja 9. Juhul kui nais(t)e koht ühises tabelis on kõrgem, paigutatakse ta kõrgemale kohale.

Näide: 4 paremat naistkalifitseerub kohtadele 2, 6, 18 ja 23

Nende finaalieelne asetus on vastavalt 2, 5, 6 ja 9

Nii meeste kui naiste puhul on finaalidesse pääsemiseks minimaalselt vajalik osaleda 8-l etapil. Juhul kui ei leidu piisavalt etapil osalenud mängijaid, väheneb vastavalt finalistide üldarv.

1.ring

Kell 9:00. Asetused 11-16 mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

2.ring

ca kell 9:45. Asetused 8-10 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

3.ring

ca kell 10:30. Asetused 5-7 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

4.ring

ca kell 11:15. Asetused 2-4 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 3 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

5.ring

ca kell 12:00. Asetus 1 pluss 3 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, 2 paremat pääsevad edasi järgmisesse ringi. Kaotajad paigutatakse kohtadele vastavalt finaalieelsele asetusele.

Superfinaal

ca kell 12:45. 2 paremat eelmisest ringist mängivad 2 sarja, selle põhjal selgubki võitja

Auhinnafondi jagunemine

1.koht: 25% auhinnafondist

2.koht: 20% auhinnafondist

3 koht: 14% auhinnafondist

4.koht: 11% auhinnafondist

5.koht: 9% auhinnafondist

6.koht: 7% auhinnafondist

7.koht: 5% auhinnafondist

8.koht: 4% auhinnafondist

9.koht: 3% auhinnafondist

10.koht: 2% auhinnafondist

Etapi parimale või tulemuse võrdsuse korral parimaile tasuta mängukord mõnel järgmistest etappidest (vabal valikul). Viimase etapi parimale (parimatele) tagastatakse osavõtutasu

Peakohtunik on Raivo Tamm