fbpx

Toimumise aeg ja koht: 19 veebruar kuni – 17 aprill 2016 Perona Bowlingus (Pärnu, Metsa 13a).

Formaat:

3-liikmelised võistkonnad, võistkonna koosseisu peab kuuluma vähemalt 1 naine, aga naiste arv võistkonnas pole piiratud ühe mängijaga.

Mängija võib võistelda erinevate võistkondade koosseisudes. Juhul, kui mängija pääseks edasi mitme võistkonna koosseisus, siis pääseb finaali parim tulemus ja teine koosseis finaalvoorudesse ei kvalifitseeru (finaalikoht läheb järgmisele asetusele).

2 sarja ameerika mänguviisis (3 kuni 6 mängijat rajapaaril). 9 No-tap (esimesel viskel mahavisatud 9 kurikat loetakse strike-ks).

Soojendus eelvoorudes 10 minutit.

Võistlus on händikäpiga. Kasutatakse viimast saadaolevat EVML arvutatud võistluskeskmist. Händikäpi arvutamise valem: 210; 80%, max 80 p sarja kohta (naistel max 85 p sarja kohta). Naistele lisaks + 5 punkti sarja kohta.

Näide: Kui naismängija võistluskeskmine on 120 p, siis on tema hcp selleks võistluseks (210-120)x0,8 = 72 + 5 punkti ehk kokku 77 punkti.

Välismängijate hcp-ks arvestatakse 0 p juhul kui nende viimast võistluskeskmist pole korraldajal võimalik tuvastada.

Korraldajal on õigus määrata mängijale ametlikust võistluskeskmisest erinev hcp juhul kui tema võistluskeskmine viimase aasta jooksul oluliselt erineb ametlikust võistluskeskmisest. Arusaamatuste vältimiseks võib võistleja enne registreerimist teha päringu korraldajale, veendumaks enda hcp-s selleks võistluseks.

Mänguajad:

Võistkonnad võivad mängida endale sobival ajal, juhul kui saadakse kokku minimaalselt 4 võistkonda. Sellisel juhul tasutakse lisaks võistlusmaksule ka radade eest tavahinnaga ja kooskõlastatakse enda mänguaeg Heidi-ga (tel 56805977 või e-mail heidi@peronabowling.ee)

Garanteeritud mänguaegadel sisaldab võistlusmaks rajamaksu.

Õlitus eelvoorudes reedeti ainult enne päeva esimest viskevooru, pühapäeviti enne esimest ja kolmandat viskevooru !

Garanteeritud mänguajad

1.BLOKK

Pühap, 21 veebr kell 12:00; 13:15; 14:30; 15:45

Reede, 26 veebr kell 14:30, 15:45, 17:00

2.BLOKK

Reede, 26 veebr kell 20:00

Esmasp 29 veebruar kell 14:30, 15:45, 17:00

Teisip, 1 märts kell 14:30, 15:45, 17:00

Reede, 11 märts kell 14:30, 15:45, 17:00

Pühap, 13 märts kell 12:00; 13:15; 14:30; 15:45

3.BLOKK

Reede, 18 märts kell 14:30, 15:45, 17:00

Pühap, 20 märts kell 12:00; 13:15; 14:30; 15:45

Reede, 25 märts kell 14:30, 15:45, 17:00

Pühap, 27 märts kell 12:00; 13:15; 14:30; 15:45

4.BLOKK

Reede, 1 aprill kell 14:30, 15:45, 17:00

Pühap, 3 aprill kell 12:00; 13:15; 14:30; 15:45

Reede, 8 aprill 14:30, 15:45, 17:00

Pühap, 10 aprill kell 12:00; 13:15; 14:30; 15:45

Reede, 15 aprill 14:30, 15:45, 17:00

Finaalvoor pühapäeval, 17 aprillil algusega kell 10:00

Eelvoorude mänguaegasid on korraldajal õigus vajadusel lisada või tühistada, vastavalt eelregistreerimisele.

Käesoleva juhendiga reguleerimata punktides järgitakse kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu võistlusmääruseid.

Registreerimine heidi@peronabowling.ee , tel +372 56 805977 (Heidi)

Võistlusmaks:

Esimene sooritus iga mängija kohta 15 €, ümberviskamised 7 €, sõltumata võistkonna koosseisust, s.t. võistleja tasub esmase võistlusmaksu 15 € vaid üks kord.

Kvalifikatsioon

2 sarja, ameerika mänguviis. 3 kuni 6 mängijat rajapaaril.

Ümberviskamised

Enda tulemust võib ümber visata kõigis vahetustes vabade kohtade olemasolul.

FINAALVOOR

Pühapäeval, 17-ndal aprillil kell 10:00

Finaalvooru pääseb iga bloki 2 paremat võistkonda +4 võistkonda üldise edetabeli alusel (nende hulgast, kes blokkides ei kvalifitseerunud). Juhul kui edasipääsevate võistkondade kooseisudes on kattuvaid mängijaid, pääseb edasi hilisemas blokis kvalifitseerunud võistkond ja varasema bloki edasipääsukoht läheb järgmisele võistkonnale.

Finaalide 1. ring

8 võistkonda: kvalifikatsiooni iga bloki teised kohad + 4 paremat üldise edetabeli alusel. Matshisüsteemis 2 võiduni (kuni 3 sarja) ameerika mänguviisis. Võistkondade matshivastased loositakse kohapeal vahetult enne finaalvoorude algust. Soojendus 15 minutit

Finaalide 2. ring (orienteeruvalt kell 11:30)

8 võistkonda: kvalifikatsiooni iga bloki võitjad + 4 võitjat eelmisest ringist. Matshisüsteemis 2 võiduni (kuni 3 sarja) ameerika mänguviisis. Võistkondade matshivastased loositakse kohapeal vahetult enne 2.finaalvooru algust. Soojendus 15 minutit

Finaalide 3. ring

4 paari: võitjad eelmisest ringist omavahel. Vastased selgitatakse 2.finaalringi keskmise tulemuse alusel: kõrgeim keskmine kohtub madalaimaga jne

1 sari ameerika mänguviisis, võitjad superfinaali

SUPERFINAAL

Eelmise ringi võitjad omavahel. 1 sari ameerika mänguviisis

Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsioonis: Võrdse summa korral võidab väiksema händikäpiga võistkond, selle võrdsuse korral loeb teise sarja summa koos hcp-ga, seejärel esimese sarja summa koos hcp. Kui ka see on võrdne, otsustab loos.

Finaalvoorudes: visatakse vaheldumisi täislauda kuni võitja selgumiseni. Viskejärjekorra otsustab igaks viskeringiks võistkond, aga viskajad peavad roteeruma.

Peakohtunik

Võistluste peakohtunik on Raivo Tamm.

Autasustamine

1.koht

Jalgrattad CLASSIC (3 tk, millest 1 on naisteratas, 2 meesterattad). Orienteeruv väärtus kokku ca 1200 €.

2.koht

Perona Bowlingu kinkekaart väärtuses 3 x 100 €

3-4.koht

Pizzahundi kinkekaart väärtuses 3 x 15 €