fbpx

Toimumise aeg ja koht:

15 sept – 13 dets 2014 Perona Bowlingusaalis

Võistleja valib konkreetse mänguaja endale ise, broneerides selleks saalis aja.

Osalemisel võib kasutada AINULT SAALIPALLI. Ka isikliku otsepalli (sparepalli) kasutamine on keelatud!

Jalatsite valik on vaba s.t võib kasutada ka isiklikke bowlingujalatseid.

Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärusi.

Võistlus on händikäpiga s.t mängijale antakse ette tema tasemest sõltuv arv punkte. Kasutatakse viimast saadaolevat võistluskeskmist. Võistluse jooksul hcp ei muutu. Händikäpi arvutamise valem: (220- keskmine) x 70%, max 20 p sarja (mängu) kohta (naistele max 25 p)

Ühine arvestus meestele ja naistele, kusjuures naistele lisatakse lisahändikäpipunktid + 5 punkti sarja kohta

Jooksvad tulemused avaldame Facebookis ja kodulehel www.peronabowling.ee

Eelvõistlus

4 sarja (mängu) ühel rajal. Arvesse läheb 3 parima sarja summa koos händikäpiga, s.t halvimat tulemust ei arvestata.

Enda tulemust võib ümber visata piiramatu arv kordi, kusjuures arvesse läheb parim võistlussooritus.

Soojendusviskeid ei ole.

Võistlus-soorituse alustamiseks lunastab mängija kassast võistlejakaardi, millele märgib saavutatud tulemuse. Kohtunikuks on hetkel tööl olev baaritöötaja või rajameister, kes kontrollib tulemuse õigsust. Juhul kui mängija soovib alustada arvesseminevat sooritust, suletakse korraks rada ja ja avatakse see eritariifiga, et fikseerida võistlus-soorituse algus.

2 DIVISJONI:

A- Divisjon arvestus mängijatele üle 130 p võistluskeskmisega ja

B- Divisjon alla 130-se võistluskeskmisega või ilma keskmiseta mängijad

Võistlusmaks:

8 €, sisaldab kingade rendihinda.

Finaalvoor

14 detsember 2014 kell 10. Finaalvooru täpsem formaat avaldatakse hiljemalt nädal enne finaalipäeva ja see sõltub osalejate üldarvust. Kummastki divisjonist pääseb finaali vähemalt 30% osalejate üldarvust. Eelvoorude tulemusi kaasa ei võeta. Händikäp lisatakse samadel alustel nagu eelvoorudeks.

Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsioonis: otsustab arvesseläinud soorituse viimane tulemus (ilma händikäpita), seejärel eelviimane tulemus jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Finaalvoorus: Tulemuse võrdsuse korral otsustab puhas keskmine (ilma händikäpita), seejärel viimase finaalsarja puhas tulemus, siis eelviimane jne.

Peakohtunik

Võistluste peakohtunik on Raivo Tamm.

Autasustamine

Kummagi divisjoni paremaid autasustatakse karikate ja esemeliste auhindadega. Konkreetne auhinnasaajate hulk sõltub osalejate üldarvust.