fbpx

1. Võistlussüsteem

Meelelahutuslik bowlinguvõistlus sõpruskondadele ja töökolletviidele. Võistlus on händikäpiga. Mängitakse 8 etappi pluss finaalvoor. NO-TAP formaadis (“Strike”-ks loetakse ka esimesel heitel mahavisatud 9 kurikat) ehk lihtsalt öeldes- tulemuste tase on kõrgem kui tavaformaadis.

4-sed alagrupid. Esimene vahetus alustab kell 18.30 ja teine kell 20.15. Õliskeem jääb samaks kogu hooaja vältel (sh finaalides). Kui võistkondade arv ei jagu täpselt 4-ga, on korraldajal õigus järjekorras viimastele registreerujatele ära öelda nii, et võistkondade arv jaguks 4-ga.

Võistlustel järgitakse Eesti Veeremängude Liidu (EVML) kehtivaid võistlusmäärusi.

2. Händikäpipunktide arvutamine

Mängija tulemustele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel: kui võistleja osaleb esimesel etapil, siis korrutatakse tema tulemus koefitsendiga 1,15, et tasakaalustada NO-TAP formaadi tulemuste taset, edasi (210-keskm) X 0,9. Maksimumhändikäpiks on 60 punkti.

Näide 1. Võistleja alustab hooaega Rahvaliigas keskmisega 120 p. Seega esimesel etapil arvutatakse tema händikäpiks: 120 x 1,15 = 138, (210-138) x 0,9 = 64,8 ja tema händikäpiks loetakse maksimaalne võimalik ehk 60 p.

Näide 2. Võistleja on juba mõnel etapil osalenud ja saavutanud keskmiseks tulemuseks NO-TAP formaadis 160 p. Nüüd arvutatakse tema händikäp järgmise valemi alusel: (210-160) x 0,9 = 45 punkti

Aluseks võetakse eelmise (selle puudumisel üle-eelmise jne) Rahvaliiga hooaja võistluskeskmine

Mängijatel, kellel ametlikku võistluskeskmist ei ole, lisatakse esimesel etapil maksimumhändikäp. Kohtuniku otsusega võidakse võistleja algset händikäppi muuta, kui on võimalik välja selgitada tema tegelik mängutase ja eelnimetatud allikates võistluskeskmist ei ole.

Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga etapi eel vastavalt tema liigakeskmisele jooksval hooajal.

Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. ja tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

Kohtunikul on õigus mängija keskmist etapil mitte arvestada juhul kui tema tulemus mingil põhjusel erineb oluliselt senisest keskmisest allapoole (põhjuseks võib olla mängu katkestamine, vigastus, pikaajaline mängupaus, etapi keskmise erinevus senisest keskmisest rohkem kui 20% alla-või ülespoole jne jne)

3. Võistkondade koosseis ja registreerimine, osavõtutasud

Rahvaliiga toimumise aeg:

1.etapp 17 – 19 sept 2019

2.etapp 24 – 26 sept 2019

3.etapp 1 – 2 okt 2019

4.etapp 8 – 9 okt 2019

5.etapp 15 – 16 okt 2019

6.etapp 22 – 23 okt 2019

7.etapp 29 – 30 okt 2019

8.etapp 5 – 6 nov 2019

Finaalvoor 14. november 2019

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Naistele lisaboonus 8 p sarja kohta.

Hooaja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine etapi (päeva) sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel). Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on korraldajal õigus viimati registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

Võistkonna registreerimine toimub kuni 16. septembrini 2019 kui loositakse asetus esimeseks etapiks. Erijuhul ja vabade kohtade olemasolul saab registreeruda ka hiljem. Lisainfot saab telefonil 56464208 (Raivo) või e-maili teel raivo(at)peronabowling.ee

Registreerimisel tuleb teatada kontaktisiku kontaktid.

Esimeseks vooruks alagrupid loositakse, edaspidi moodustatakse grupid vastavalt turniiritabeli hetkeseisule (edetabeli eesotsas asetsevad võistkonnad mängivad omavahel jne) Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Perona Bowlingu kodulehel www.peronabowling.ee ja saalis.

Rahvaliiga hooaja osavõtumaks on 360 € (lisandub KM 20%). Võimalik tasuda ka osade kaupa. Finaalvooru eest eraldi tasu ei ole. Võistlusvooru mitteilmumine ei vabasta mängijat või meeskonda osavõtumaksust.

4. Võistlussüsteem eelvoorudes, tasapunktiseisud

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 6-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat lõppenud etappi. Võistkonnad mängivad igal etapil (kokku 8 etappi) 3 minimatshi oma alagrupi võistkondadega vastavalt mängutabelile.

Võidupunkte antakse alljärgnevalt:

Tulemuste vahe üle 100 punkti: võitjale 5 punkti, kaotajale 0 punkti

Tulemuste vahe 51 kuni 100 punkti: võitjale 4 punkti, kaotajale 0 punkti

Tulemuste vahe 21 kuni 50 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 1 punkt

Tulemuste vahe kuni 21 punkti: võitjale 3 punkti, kaotajale 2 punkti

Viik: kummalegi võistkonnale 2 punkti

Matshide ja voorude ettemängimine ei ole lubatud.

Kolmandal ja neljandal etapil korrutatakse etapi võidupunktid koefitsendiga 1,2; viiendal ja kuuendal etapil koefitsendiga 1,4. seitsmendal ja kaheksandal etapil koefitsendiga 1,6.

Võistkonnast peab korraga kohal olema 3 mängijat, vastasel juhul arvestatakse võistkonnale kaotus. Sellisel puhul mängib vastasvõistkond siiski enda mängu ära ja tema tulemust võrreldakse antud alagrupi võistkondliku aritmeetilise keskmise tulemusega (koos händikäpiga), korrutades selle tulemuse 3-ga) Vastavalt sellele saab võistkond ka võidupunkte. Esimesel etapil mängitakse loobumisvõidu puhul 700 punkti vastu.

Niisamuti tomitakse juhul kui võistkondade arv ei jagu 4-ga ja osades alagruppides mängib vähem võistkondi.

Individuaalne paremusjärjestus

selgitatakse igal etapil antavate kohapunktide alusel (eraldi meeste ja naiste arvestuses).

Etapi viimane koht saab 1 kohapunkti, eelviimane 2 punkti jne jne.

Kolmandal ja neljandal etapil korrutatakse etapi võidupunktid koefitsendiga 1,2; viiendal ja kuuendal etapil koefitsendiga 1,4. seitsmendal ja kaheksandal etapil koefitsendiga 1,6.

Tasapunktiseisude lahendamine

Võrdsete võidupunktide korral eelvoorude lõpuks arvestatakse võistkonna keskmist koos händikäpiga, selle võrdsuse korral puhast keskmist, seejärel viimasel etapil saavutatud keskmine koos hcp-ga, seejärel eelviimase etapi jne.

Finaalvoorudes: visatakse ümber täislaud (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni tasaseisu lahenemiseni. Selleks valib võistkond ise enda liikmete hulgast mängija, kes täislauda viskama hakkab.

5. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine

5. Finaalvoor ja liigahooaja pidulik lõpetamine

Neljapäeval, 14. novembril.

1.ring (10 võistkonda). Neljapäeval, 14-ndal novembril kell 18:00.

Eelvoorude kohad 15 – 24, 1 sari, Baker-mänguviis (vaheldumisi võistkonna liikmed ühe ruudu kaupa) võistkonna summas 3 paremat pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal. 5 min soojenduseks.

2.ring (10 võistkonda). Neljapäeval, 14-ndal novembril orienteeruvalt kell 18.20.

Eelvoorude kohad 8 kuni 14 pluss 3 paremat eelmisest ringist. Baker-mänguviis (vaheldumisi võistkonna liikmed ühe ruudu kaupa) 3 paremat pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

3.ring (10 võistkonda). Neljapäeval, 14-ndal novembril orienteeruvalt kell 18.50.

Eelvoorude kohad 1 kuni 7 pluss 3 paremat eelmisest ringist. 1 sari, 8 paremat pääsevad järgmisesse ringi. Ülejäänud kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

4.ring (8 võistkonda). Neljapäeval, 14-ndal novembril orienteeruvalt kell 19.30.

8 paremat eelmisest ringist. 1 sari, matshisüsteemis, kõrgem asetus kohtub madalamaga. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

5.ring (4 võistkonda). Neljapäeval, 14-ndal novembril orienteeruvalt kell 20.00.

Võitjad eelmisest ringist. 1 sari, matshisüsteemis, kõrgem asetus kohtub madalamaga. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi. Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

6.ring (2 võistkonda). Neljapäeval, 14-ndal novembril orienteeruvalt kell 20.30

Võitjad eelmisest ringist. 1 sari, Kaotajate kohad selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

6. Autasustamine

Autasustatakse 6 paremat võistkonda ning 3 paremat meest ja naist. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse eelvooru tulemuste põhjal. Lisaks autasustatakse etappide parimaid mees- ja naismängijaid

Võistluse peakohtunik on Raivo Tamm.

Lõpupidu

Ajakava selgub peale finaalide formaadi avaldamist.

Süüa-juua saab maja kulul !